Hufvudstaden

Halvårsrapport, januari – juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 12:07 CEST

Stabil resultatutveckling och oförändrade vakanser

Periodens resultat efter skatt uppgick till 162,3 Mkr (203,1). Nedgången förklaras av kostnader för de särskilda projekten i NK Stockholm och Norrmalmstorg 1 samt engångsersättning från Alecta föregående år.
Exklusive särskilda projekt ökade fastighetsförvaltningens bruttoresultat med 2,4 procent till 378,6 Mkr (369,8).
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 674,9 Mkr (684,7).
Hyresvakansgraden exklusive projektfastigheten Norrmalmstorg 1 var 6,3 procent (6,7 vid årsskiftet).
Resultat per aktie uppgick till 0,77 kronor (0,96).
Återköp har gjorts av 5,0 miljoner A-aktier, motsvarande 2,4 procent av antalet utestående aktier.

Stockholm den 27 augusti 2003
HUFVUDSTADEN AB (publ)
Ivo Stopner
Verkställande direktör

Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.