Trelleborg AB

Halvårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2003 08:50 CEST

· Nettoomsättningen uppgick till 4 342 msek (4 787) under andra kvartalet, och under det första halvåret till 8 631 msek (9 330). För jämförbara enheter/valutakurser ökade halvårets nettoomsättning med drygt 2 procent jämfört med samma period 2002.
· Resultatet efter skatt ökade under kvartalet med 35 procent till 176 msek (130), och för halvåret med 25 procent till 317 msek (254). · Vinst per aktie ökade under kvartalet med 40 procent till 2:10 sek (1:50), under halvåret med 29 procent till 3:80 sek (2:95).
· Resultat efter finansiella poster ökade under kvartalet till 277 msek (199), och under halvåret till 500 msek (372).
· Första halvåret, exklusive jämförelsestörande poster:
* Rörelseresultat 529 msek (515)
* Resultat efter finansiella poster 481 msek (453)
* Resultat efter skatt 298 msek (314)
* Vinst per aktie 3:55 sek (3:65)
· Förvärv av fordonskomponentföretaget Kunhwa i Sydkorea, samt av industriprofilföretaget ETU i Tyskland.
· Beslut om ytterligare konsolidering av produktionsstrukturen inom Automotive i Nordamerika.

Trelleborg, den 21 juli 2003
Fredrik Arp
Verkställande direktör

Ytterligare information lämnas av Trelleborg AB:s
Ekonomi- och finansdirektör Bo Jacobsson, tel: 0410-670 99,
mobil: 070-685 65 60, eller av Informationsdirektör Mikael Byström, tel. 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69.