Scania AB

Halvårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2003 10:30 CEST

"Även om Scanias vinstutveckling under första halvåret har varit tillfredställande så har tillväxen i ekonomierna på Scanias huvudmarknader i västra Europa fortsatt att dämpas och vår orderingång minskade. Utanför västra Europa ökade efterfrågan, vilket kompenserade för nedgången i regionen. De flesta av fordonen som säljs till marknader utanför västra Europa är dock lägre specificerade och bidrar därför mindre till lönsamheten. Sammantaget är vi fortsatt försiktiga då det gäller bedömningen av utvecklingen under resten av året", säger VD Leif Östling.

Denna rapport finns även på www.scania.com

Södertälje, 23 juli 2003
Leif Östling
Verkställande direktör

Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Kontaktpersoner:
Johan Haeggman, Corporate Relations
tel. +46-8 5538 0053 mobil +46-70 383 5200

Magnus Hahn, Business Communications
tel. +46-8 5538 3510 mobil +46-70 551 7903

Joanna Daugaard, Investor Relations
tel. +46-8 5538 3716 mobil +46-70 518 3716

Torbjörn Boije, Corporate Control
tel. +46-8 5538 2228 mobil +46-70 591 5016