BRIO AB

Halvårsrapport Januari - Juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2003 12:30 CEST

Kvartal 2
*Orderingången har minskat med 10,7 procent
*Koncernens fakturering har minskat och uppgår till 295,6 (367,5) MSEK
*Resultat före skatt uppgår till -67,0 (-41,6) MSEK

Halvår
*Orderingången har minskat med 9,2 procent.
*Koncernens fakturering har minskat och uppgår till 633,5 (707,7) MSEK
*Resultat före skatt uppgår till - 117,6 (-64,0) MSEK
*Omfattande åtgärder planeras för att minska kaptalbindning och kostnadsnivå. Jämförelsestörande poster uppgår till -7,9 (0) MSEK och härrör huvudsakligen från avveckling av egenägda butiker
*Nettoskuldsättningen har minskat med 136 MSEK

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

BRIO är världens ledande träleksaksföretag. Företaget grundades 1884. Idag har BRIO dotterbolag i 12 länder utanför Sverige. BRIO-leksaker säljs i drygt 40 länder världen över i mer än 16 000 butiker. BRIO-leksaker präglas av stora pedagogiska värden, som vid lek bidrar till barnets utveckling, samt hög kvalitet.