NCC AB

Halvårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 11:33 CEST

Orderingången ökade till 21,8 (19,9) Mdr SEK
Resultat efter finansnetto -254 (429) MSEK exklusive jämförelsestörande poster
Resultatet det andra kvartalet var bättre än motsvarande period föregående år, exklusive NCC Property Development

Vid frågor kontakta ekonomidirektör Ann-Sofie Danielsson, tel. 08-585 517 17 eller IR-ansvarig Annica Gerentz, tel. 08-585 522 04, 070-398 42 09.