SäkI AB

HALVÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2007 15:45 CEST

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 179,0 MSEK (128,8)
· Resultatet efter finansiella poster per aktie uppgick till 3,58 kronor (2,58*)
· Substansvärdet den 30 juni 2007 var 98 kronor (78*)
· Substansvärdet den 10 augusti 2007 var 87 kronor


Följande filer finns att ladda ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=520069&fn=wkr0001.pdf