Borås Wäfveri AB

Halvårsrapport Januari - Juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 15:31 CEST

Koncernen i sammandrag

• Omsättningen uppgick till 273,4 (334,7) MSEK, för kvarvarande enheter

• Rörelseresultatet uppgick till -24,1 (-10,4) MSEK, för kvarvarande enheter

• Resultat före skatt uppgick till –30,4 (-16,7) MSEK, för kvarvarande enheter

• Nettoresultatet uppgick till –33,1 (-17,6) MSEK

• Soliditeten uppgår till 35,3 (37,5) %

• Negativt kassaflöde från löpande verksamheten -8,8 ( 2,3) MSEK.

• Försäljning av Fastigheter i Estland under april månad inbringade reavinst om 15,7 msek.

• Föreslagen fastighetsförsäljning medför en kraftig likviditetsförstärkning

• Resultat per aktie uppgick till -7,39 (-4,00) kronor

• Ny VD har utsetts från och med 1 juni

• Ytterligare 700-800 personer kommer att friställas fram till årskiftet


Information: Sven-Olof Kulldorff, CEO tel: 031 – 83 61 02, 0705 – 90 52 08
Kenneth Uddh, CFO tel: 031 – 83 61 12, 0706 – 38 61 07