Elekta AB

Halvårsrapport maj – oktober 2009/10

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 13:10 CET

• Orderingången ökade 20* procent.
• Nettoomsättningen ökade 10* procent till 3,131 (2,492) Mkr.
• Rörelseresultatet ökade till 321 (118) Mkr.
• Vinst efter skatter ökade till 211 (59) Mkr.
• Vinst per aktie efter utspädning steg till 2,32 (0,67) kr.
• Positivt kassaflödet från den löpande verksamheten som förbättrades till
150 (-95) Mkr. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 104 (-180) Mkr.
• Elektas prognos kvarstår om ökad nettoomsättning med över 8 procent i lo-kal
valuta och ökning av rörelseresultatet i kronor med över 35 procent för 2009/10.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Tomas Puusepp, VD och Koncernchef, Elekta AB (publ)
Tel: 08-587 25 520, e-post: tomas.puusepp@elekta.com

Håkan Bergström, Finansdirektör, Elekta AB (publ)
Tel: 08-587 25 547, e-post: hakan.bergstrom@elekta.com

Stina Thorman, Investor Relations, Elekta AB (publ)
Tel: 08-587 25 437, e-post: stina.thorman@elekta.com