Zenergy AB (Publ.)

Halvårsrapport Zenergy AB (publ) januari – juni 2017

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2017 13:39 CEST

Halvårsrapport Zenergy AB (publ) januari – juni 2017

Sammanfattning av halvårsrapporten - 2017

Väsentliga händelser under rapport perioden Q2:

  • Vaggeryds kommun köpte Zenergys nya skolkoncept för 6 MSEK
  • Undertecknade partneravtal med IKANO Bank
  • Erhållit produktutvecklingsuppdrag av Skanska Maskin AB
  • Erhöll bygglov liksom startbesked för Zenergy’s bostadsfastighet Illern1 i Skillingaryd
  • Erhöll bostadsutvecklingsuppdrag av Wallenstam Fastighets AB
  • Erhöll bostadsutvecklingsuppdrag av K-Fastigheter
  • Zenergy deltog i 45 upphandlingar
  • Genomfört en företrädesemission på totalt 47,1 MSEK

Väsentliga händelser efter rapport perioden:

  • Undertecknade avtal med Wallenstam fastighets AB med ett värde för Zenergy på 28 MSEK
  • Undertecknade ramavtal med K-Fastigheter med ett värde för Zenergy på 700 MSEK under 5 år

Zenergy AB (publ)

Zenergy är en svensk företagsgrupp som grundades 2009. Zenergy utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande Bostäder i modulär arkitektur, Entreprenadbodar, Kontor, Skolor, Lokaler liksom byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulära koncept på en egenutvecklad, varumärkes-skyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP-Element. Ett högisolerande byggmaterial i sandwichkonstruktion med en högisolerande kärna. ZIP-Elementet är exceptionellt fuktsäkert, brandsäkert och formstabilt. ZIP-Elementet kan användas som ytter- och innervägg, golv- och takbjälklag.

Med Zenergy ZIP-Element uppnås EU’s stränga brandskyddskrav liksom energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergy.se, www.zenergy.se