Concordia Maritime AB

Halvårsresultat

Pressmeddelande   •   Jul 30, 2003 09:37 CEST

Resultatet före fartygsförsäljningar för årets första sex månader är cirka MSEK 70 vilket är en försämring med MSEK 30 jämfört med tidigare lämnad prognos. Marknaden har under perioder under andra kvartalet varit svag. Detta i kombination med de allt större svårigheterna att sysselsätta äldre tonnage har gjort att intjäningen på detta tonnage varit mycket dålig.

Under perioden har ett fartyg sålts, Stena Convoy, och engagemanget i de två ULCC som såldes förra året är avslutat i och med köparens betalning av säljarkrediten. Resultatet av försäljning och avveckling av dessa tre fartyg belastar periodens resultat med cirka MSEK 10.

Resultatet efter finansnetto för första halvåret är således cirka MSEK 60.

Resultat per aktie efter skatt är cirka SEK 1,40.

Fartygsförsäljning efter periodens utgång
Concordia Maritime har efter periodens utgång sålt ytterligare en VLCC byggd på 70-talet, Stena Concept. Försäljningen beräknas ge ett resultat kring +/- 0. Därmed har Concordia endast två äldre VLCC kvar i flottan och de har båda bundits upp mot offshoreprojekt med förbehåll för kundens bekräftelse i slutet av året. Företagets inriktning är fortsatt fartyg med mycket höga säkerhetsmarginaler, men nu också baserat på dubbla maskin, roder- och kontrollsystem. Flottan består av två nya V-MAX fartyg och nybyggnadsorder på 4-6 produkttankfartyg av P-MAX modell.

Delårsrapport
Delårsrapport publiceras den 13 augusti.

Frågor kan ställas till:
Lars Carlsson, VD 031-85 50 03, 0704-85 50 03
Hans Norén, vice VD 031-85 51 01, 0704-85 51 01

Concordia Maritime är ett internationellt stortankrederi som äger två nya VLCC om vardera 314.000 dwt levererade 2001 och två VLCC om cirka 270.000 dwt byggda i mitten av 70-talet. De nya VLCC-fartygen, Stena V-MAX, har utöver lagkraven på dubbelskrov ett helt nytt koncept för säkrare oljetransporter med dubbla maskiner i två helt separata maskinrum, dubbla roder och styrmaskiner, två propellrar och dubbla kontrollsystem. I juni i år beställdes ytterligare fyra fartyg som kommer att byggas i enlighet med MAX-konceptet. Dessa fartyg, Stena P-MAX, är produkttankfartyg på cirka 49,900 dwt. Leverans av dessa fartyg kommer att ske kring årsskiftet 2005/2006. Samtliga fartyg är byggda till mycket höga specifikationer avseende såväl kundtillfredsställelse som livslängd. Kvaliteten på fartygen liksom drifts- och bemanningsorganisationerna dokumenteras genom kvalitetscertifikat från Det Norske Veritas och American Bureau of Shipping.

Innovation and performance
Vår affärsidé är att generera vinst genom att tillgodose våra kunders behov av säkra och kostnadseffektiva tanktransporter baserat på innovation och förstklassigt utförande.