DONG Energy

Halvårsresultat för 2007

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 16:30 CEST

DONG Energy ökade sin omsättning med över fyra miljarder danska kronor (dkr) under årets första sex månader.

Resultatet efter skatt blev under samma period 2,1 miljarder dkr.

Den halvårsrapport som DONG Energys styrelse nu godkänt ser ut så här i siffror:

* Omsättningen under första halvåret 2007 var 18.167 miljoner dkr jämfört med 14.032 miljoner dkr under första halvåret 2006. Omsättningen under årets andra kvartal var 7.560 miljoner dkr jämfört med 5.848 miljoner dkr samma period 2006.
* Resultatet före av- och nedskrivningar blev 4.808 miljoner dkr jämfört med 4.793 miljoner dkr första halvåret 2006. Under andra kvartalet 2007 var motsvarande jämförelsesiffror 1.646 miljoner dkr respektive 1.445 miljoner dkr under förra året.
* Halvårsresultatet efter skatt blev 2.103 miljoner dkr för 2007 jämfört med 3.170 miljoner dkr 2006. Resultatet för andra kvartalet i år var 848 miljoner dkr. Motsvarande siffra under samma period förra året var 1.087 miljoner dkr.

För helåret 2007 räknar bolaget med ett resultat på 7,9-8,3 miljarder dkr före avskrivningar och skatt. Resultatet efter skatt förväntas bli 2,2-2,6 miljarder dkr.

Orsakerna till det lägre resultatet under första halvåret 2007 är flera. Vädret i Danmark och resten av Europa har varit ovanligt milt. Det har i sin tur lett till minskad efterfrågan på gas och el samtidigt som priserna på dessa energiformer sjunkit.
Nivån på helårsresultatet efter skatt förväntas dock ligga i nivå med tidigare prognoser. Detta genom att bolagsskatten nu sänks i Danmark. Något som kompenserar effekten av de lägre priserna.