Alecta

Halverad premie för sjukförsäkring

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 10:08 CET

Alectas styrelse beslutade igår att halvera riskpremien till sjuk- och premiebefrielseförsäkringarna under 2011. Orsaken är att sjuktalen för tjänstemän har sjunkit, vilket lett till ett överskott i riskförsäkringarna. Därför kan Alecta införa en premiereduktion på 50 procent för hela 2011.

Riskpremierna för sjuk- och premiebefrielseförsäkringarna justeras regelbundet beroende på hur sjuktalen förändras. Den senaste premiereduktionen gjorde Alecta 2008. Under 2009 svarade riskpremierna för cirka 12 procent av Alectas totala premieintäkter på 18 miljarder kronor.

- Det är glädjande att vi kan göra denna stora premiereduktion. Blir överskottet stort vad gäller inbetalade riskpremier till sjuk- och premiebefrielseförsäkringarna, så sker återbäringen till arbetsgivarna i form av premiereduktion, säger Alectas chefaktuarie Katarina Thorslund.

Alectas styrelse har idag också beslutat att pensionsnivåerna hålls oförändrade under 2011. Det sker i linje med Alectas princip om att pensionerna över tiden ska följa utvecklingen av konsumentprisindex, KPI. Under den förra mätperioden september 2008 till september 2009 sjönk KPI med 1,55 procent. Trots det valde Alecta att inte sänka pensionsnivåerna under 2010. Under den senaste mätperioden september 2009 till september 2010 steg därefter KPI med 1,42 procent.

- Pensionerna ligger därmed fortfarande på en något högre nivå än vad de skulle gjort med en fullständig koppling till konsumentpriserna över den senaste tvåårsperioden, förklarar Katarina Thorslund.

Intjänade pensionsrätter, eller fribrevsvärden som de också benämns, räknas upp vid ingången av 2011 med 1,42 procent. Tidigare uppräkning av dessa värden har gjorts med hänsyn till den negativa utvecklingen av KPI mellan 2008 och 2009 varför full uppräkning kan göras 2011. Det innebär att fribrevsvärdena har räknats upp helt i linje med konsumentpriserna över tiden.

För mer information, kontakta gärna
Katarina Thorslund, Chefaktuarie, 08-441 62 98
Staffan Grefbäck, vd, 08-441 65 62

Alecta har förvaltat tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundernas sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom låga kostnader. Vi förvaltar drygt 480 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,8 miljoner privatkunder och 30 000 kundföretag.