Svensk Israel-Information

Hamas "nyttiga idioter" - en mindre lyckad PR-satsning

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2010 09:30 CET

Politikerna Dror Feiler (V) och Mehmet Kaplan (Mp) försökte i söndags - den 7 november - att åka till Israel för att där lämna in en polisanmälan mot de israeliska myndigheterna för deras påstådda behandling av dem i samband med bordningarna av skeppen Ship to Gaza/Freedom Flotilla 31 maj- 1juni. Anklagelserna rör bland annat "väpnat rån och kidnappning"(!).

Feiler och Kaplan visste om att de inte kommer att bli insläppta i Israel på grund av deras medverkan i Ship to Gaza, som Israel ser som ett illegalt försök att forcera Israels sjögräns. De blev avvisade med hänvisning till deras medverkan på Ship to Gaza.

I enlighet med internationellt erkända avtal (Oslo-avtalet) mellan Israels regering och den Palestinska myndigheten står territorialvattnen utanför Gaza under israelisk kontroll och säkerheten där är Israels ansvar. Utländska fartyg kan därför inte segla i dessa vatten utan vederbörligt tillstånd.

Israel upprätthåller för närvarande en sjöblockad visavi Hamasregimen i Gaza, en organisation som Europeiska Unionen terrorstämplat. Anledningen är att förhindra vapen och krigsmateriel att komma in i Gaza med ökade attacker mot Israel som följd.

Hamas-ledaren Khalid Mashal sade den 11 juli 2010 att Ship to Gaza är ett viktigt inslag i kampen mot staten Israels existens och legitimitet.

Är då sjöblockaden laglig eller inte enligt folkrätten? Den springande punkten är enligt San Remo Manualen:

- om ett krigstillstånd råder mellan Gaza och Israel har Israel rätt att upprätthålla en sjöblockad dem emellan om civila förnödenheter till befolkningen kan föras in på annat sätt, t.ex landvägen. Detta görs och har gjorts även under kriget vintern 2008-09.

Att krigstillstånd råder mellan Gaza och Israel är få som förnekar.

För information om en oberoende folkrättslig bedömning av Israels bordning och territorialvattnen utanför Gaza se

http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/LDE6511I7.htm

Aktivisterna på Ship to Gaza stoppades och deporterades efter några dagar. Enligt israelisk lag kommer varje person som försöker att illegalt ta sig in i landet att nekas inresa i Israel under en period av tio år, såvida han/hon inte överklagar beslutet. Något sådant överklagande har inte lämnats in av Mehmet Kaplan eller Dror Feiler, varken till israeliska ambassaden i Stockholm eller till israeliska myndigheter i Israel.

Det förefaller därför som om syftet med Dror Feilers och Mehmet Kaplans tilltänkta resa är att provocera fram en konfrontation med de israeliska myndigheterna t ex på flygplatsen i Israel med en stor PR-vinst för dem själva som konsekvens.

Sedan den beklagliga incidenten med Freedom Flotilla/Ship to Gaza 31 maj -1 juni släpper Israel in i princip alla former av varor via landövergångarna till Gaza, förutom krigsmateriel och byggnadsmateriel som inte är kopplat till något specifikt EU- eller FN-projekt. Det är glädjande att Israel har ändrat sig på denna punkt. Omfånget och variationen av varor som släpps in är så stort att Hamas uthyrning av smuggeltunnlarna mellan Gaza och Egypten drastiskt har minskats och därmed Hamas ohemula intäkter. Det är ett bonus för såväl den palestinska civilbefolkningen som för israelerna.

Flera talesmän för FN uppmanar alla som vill bistå med humanitär hjälp till Gaza att använda existerande kanaler, alltså landvägen och de olika gränsövergångarna. Lynn Pascoe undergeneralsekreterare för politiska frågor, påpekade i en dragning för Säkerhetsrådet den 21 juli att "flottiljer inte hjälper till att lösa de grundläggande ekonomiska problemen i Gaza utan medför bara en potential för att eskalera dem." Liknande uttalanden gjorde Catherine Ashton, Europeiska Unionens höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor den 9 juli 2010.

Det är sannolikt mot denna bakgrund som Ship to Gaza-aktivister avstår från att fara med skepp till Gaza och nu istället vill skruva åt trycket på Israel medelst andra typer av provokationer, såsom Feilers och Kaplans anmälan.

Givetvis har de all rätt att anmäla Israel för påstådda övergrepp i samband med arresteringen av dem. Men det kunde ha gjorts till den israeliska ambassaden i Stockholm eller om de vill göra det personligen i Israel, bör de ha överklagat beslutet om deras illegala försök att resa in i landet.

Dror Feiler och Mehmet Kaplan ville pressa den sista droppen PR de kunde få av Ship to Gaza. Den här gången syns de inte ha lyckats särskilt väl.

Lisa Abramowicz

Svensk Israel-Information är en ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige. Vi erbjuder ärlig och saklig information och håller en öppen dialog med media och politiker. Svensk Israel-Information är inte bundet till något politiskt parti i Israel eller i Sverige. Vi arbetar genom att delta i mediasammanhang som tidningar och TV, håller föredrag, ger ut ett nyhetsbrev varje vecka och anordnar seminarier och konferenser om Israel och Mellanöstern.