Folkpartiet

Hamilton: EU måste ta initiativ mot ultranationalisterna i Serbien

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2003 12:02 CET

Carl B Hamilton (fp) frågar utrikesminister Laila Freivalds:
Vilka nya initiativ tar Sverige i EU med anledning av ultranationalisternas valframgång i Serbien?

- Nationalismen i Serbien verkar aldrig sina och aldrig läka ut. Hårdhudade ultranationalister vann i helgen en stor framgång i valet. I Serbien skallar nya rop på ”Storserbien” ännu snart 90 år efter augusti 1914, och mer än tio år efter Balkankrigen. Det är symptomatiskt för demokratins svaga puls i Serbien att de segrande partiernas ledare sitter i fängelse i Haag för krigsförbrytelser. Samtidigt är det lyckosamt att de sitter där, och inte i Belgrads regeringskvarter.

Det säger Carl B Hamilton, riksdagsledamot (fp), när han i riksdagen ställt en skriftlig fråga till utrikesministern angående vad regeringen gör för att i EU arbeta för demokrati och fortsatta reformer i Serbien.

- Tysk och fransk nationalism brottades ned uppifrån. Försoningen mellan ärkefienderna sprang inte ur folkdjupet. Den drevs fram i en successiv och av eliten genomtänkt politisk och ekonomisk integrationsprocess under 50 år. Först i Kol- och Stålunionen 1950 och sedan EEC, EG och EU. Processen har då och då drabbats av bakslag, senast år 2003, och dess folkliga förankring är fortfarande inte övertygande. Detta bör stämma till eftertanke och viss ödmjukhet inför Serbiens och Balkans djupa problem.

- Integration med övriga Europa i alla dimensioner är dock Serbiens enda möjliga väg om landet skall kunna bli ett demokratiskt konsumtions- och välfärdssamhälle av modernt snitt. Tålmodigt yttre stöd av bl a EU kommer i värsta fall att krävas i decennier. Successiv ekonomisk och rättslig integration med EU-länderna beträffande handel, investeringar, finansiella institutioner, migration och rättsligt samarbete är vägen.

- Samtidigt är det naturligtvis få i Västeuropa som idag lockas t ex att investera i ett land som präglas av en komplett otidsenlig utltranationalism och omogen politisk kultur, utbredd korruption och maffiainflytande över det ekonomiska livet. Lösningen av Serbiens problem ligger därför till syvende och sist i Belgrad och Serbien själv, säger Carl B Hamilton (fp).

Bild på Carl B Hamilton för fri publicering finns på:
http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/CarlBHamilton.htm

Carl B Hamilton
Riksdagsledamot (fp)
0708 - 34 57 36

Anders Nordholm
Politisk assistent (fp)
08 - 786 46 31 / anders.nordholm@riksdagen.se