Folkpartiet

Hamilton om EU-toppmötet: Urdåligt italienskt ledarskap

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 11:33 CET

Urdåligt italienskt ledarskap under Berlusconi

- Det är helt oacceptabelt om det var gamla - och i åratal välkända - motsättningar mellan bl.a. Frankrike och Storbritannien som tilläts stjälpa toppmötet, säger Carl B Hamilton, vice ordförande i EU-nämnden, på lördagen i en kommentar till EU-toppmötets fiasko.

- I EU är kriser framgångens och genombrottets moder. Inget ont som inte har något gott med sig. Irländarna som tar över har trots allt ett gott utgångsläge som blivande ordförandeland efter Berlusconis Italien. Irländarna har en mera pragmatisk och jordnära hållning till EU-samarbetet.

- Det är i alla fall glädjande är att EU:s smittskyddsmyndighet hamnade i Sverige och Storstockholm.

- De gamla EU-medlemmarna förefaller i praktiken ännu inte fullt ut kunnat hantera de krav på förändring som EU:s östutvidgning innebär för EU och Europa. EU är alltför viktigt för att lämnas till de stora länderna i Västeuropa. Italien var genomgående under hösten sent ute och förlitade sig uppenbarligen på en stark politisk vilja att komma överens, som dock inte fanns. Storbritannien, Tyskland och Frankrike undanröjde sina motsättningar på försvarsområdet men lät tydligen för mycket av gammalt groll ligga kvar. Förtroendet för Tyskland och Frankrikes agerande hos de mindre EU-länderna var sedan tidigare skadat av de tvås brott mot Stabilitetspaktens regler, säger Hamilton.

- Sverige måste aktivera sig och sin befolkning och bringas att känna ett större ansvar för EU-samarbetet. Precis som för FN-samarbetet. Det är inte "dom" utan "vi" som drabbas av ett dåligt fungerande EU.

- Ett antal delöverenskommelser är gjorda och ett antal osmälta utestående frågor får analyseras och förhandlas vidare med extra tid. Det kan bli ett bra resultat i slutändan. Det är dock oklart i vilken utsträckning som redan gjorda kompromisser på olika delområden i praktiken ligger kvar. Tony Blair vill t.ex. att försvarsuppgörelsen skall ligga kvar, säger Carl B Hamilton (fp).

Carl B Hamilton
Riksdagsledamot (fp)
0708 - 345 736

Niki Westerberg
Pressekreterare (fp)
070 - 937 1525 / niki.westerberg@riksdagen.se