Hammar Invest

Hammar Invest AB (publ): Emissionen registrerad på Bolags-verket.

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 17:03 CET

Hammar Invest AB (publ) genomförde under december 2009 en företrädesemission som blev övertecknad och tillförde bolaget 5,2 MSEK.

Torsdagen den 11 februari 2010 är sista dag för handel med betalda tecknade units (HAM BTU) i Hammar Invest. Stoppdag är den 16 februari 2010.

Registreringen innebär att 51 984 250 teckningsoptioner (TO1B), 51 984 250 tecknings-optioner (TO2B) samt 103 968 500 B-aktier är klara och beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 18 februari 2010.

Det totala antalet aktier i Hammar Invest uppgår nu till totalt 207 937 000 aktier fördelat på 221 866 A-aktier och 207 715 134 B-aktier.

Hammar Invest AB (publ) gm Stefan Oldén, VD

För ytterligare information kontakta;
- VD Stefan Oldén, 070-562 00 62
- Styrelseledamoten Jan Nilstadius 070-300 50 20

Hammar Invest AB (publ) har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedrivande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverks-teknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering och Lisker Sverige samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kunderna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 210 personer och omsatte cirka 140 miljoner kronor under 2008. Antalet aktieägare är cirka 800 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.