Hammar Invest

Hammar Invest AB (publ) har omförhand-lat förvärvsavtalet av HGL

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 10:27 CET

Hammar Invest AB (publ) har omförhandlat förvärvsavtalet med Axlon Group gällande förvärvet av HGL.

Den kvarvarande köpelikviden uppgår till 20 MSEK. Enligt den nya upp-görelsen innebär det att 5 MSEK förfaller till betalning den 30 juni 2010 och 5 MSEK den 31 dec 2010. Resterande 10 MSEK förfaller till betalning den 30 juni 2011.

HGL har sedan tidigare ett produktionsavtal omfattande Axlons produkter och har nu utökas med ett teknikutvecklingsavtal som innebär att bolagen gemensamt skall driva ett kostnadssänknings program för Axlons produkter.

HGL räknar med att framtida intäkter från Axlon kommer att vara på betydande nivåer de närmsta åren. Arbetet kommer att utföras i HGLs fabrik i Dongguan, Kina.

För mer information, kontakta
Stefan Oldén, koncernchef Hammar Invest, telefon: 0705-620062

Hammar Invest AB ( publ ) har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelse-drivande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar SågverksTeknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering och Lisker Sverige samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kunderna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 210 personer och omsatte cirka 140 miljoner kronor under 2008. Antalet aktieägare är cirka 800 stycken och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.