Hammar Invest

Hammar Invest AB (publ) senarelägger årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 11:06 CEST

(Aktietorget: HAM B)

Styrelsen i Hammar Invest har beslutat att senarelägga årsstämman till 2009-06-25, i Stockholm.

För övriga frågor kontakta Ulf Löwenhav tf vd 0708-953999