Hammar Invest

Hammar Invest: Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:51 CET

(Aktietorget: HAM B)

Koncernens resultat verksam-hetsåret 2009
* Omsättningen för verksamhets-året 2009 uppgick till 69,3 (123,5) MSEK.
* Nettoomsättningen uppgick till 76,7 (138,5) MSEK.
* Bruttoresultatet för 2009 uppgick till 30,8 (33,7) MSEK.
* Periodens rörelseresultat för 2009 uppgick till - 28,5 (-51,4) MSEK.
* Nedskrivningar har belastat resul-tatet med - 9,6 (-48,4) MSEK.
* Resultatet per aktie för 2009 upp-gick till -0,28 (- 0,49) SEK
* Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksam-hetsåret 2009.