Hammar Invest

Hammar Invest: Flaggningsmeddelande

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 08:47 CEST

Thomas Lindwall - styrelseordförande i Hammar Invest AB (publ) - har i följd av deltagande i företrädesemission, som helt nyligen har registrerats, via bolag erhållit 165 000 000 st aktier av serie B i bolaget. Härefter innehar bolaget tillhörigt Thomas Lindwall - förutom 10 000 000 st TO2 och 66 000 000 st TO3 samt efter överlåtelse av 30 000 000 st B aktier - totalt 290 000 000 st aktier i Hammar Invest AB (publ), varav 110 933 st är av serie A och 289 889 067 st är av serie B.

För ytterligare information, kontakta

Stefan Oldén, koncernchef Hammar Invest, telefon: 0705-620062


Hammar Invest AB ( publ ) har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedrivan-de dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Saw-mill Technology, HST (Hammar Sågverksteknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering och Lisker Sverige samt Hammar Production Technology, HPT (Hammar Produktionsteknik) med verksamhet bestående i såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kunderna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 170 personer under 2009. Antalet aktieägare är cirka 800 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.