Hammar Invest

Hammar Invest förvärvar miljöteknik genom Iggesunds Maskin

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 11:11 CEST

Hammar Invest AB (publ.) har förvärvat samtliga aktier i Iggesunds Maskin (www.iggesundsmaskin.se) med produkter inom miljö och återvinning.

– Vi vill öka affärsvolymen genom organisk tillväxt och förvärv och bredda oss inom starkt växande marknader, säger Stefan Oldén, koncernchef i Hammar Invest. Miljöområdet och återvinning är därför mycket spännande.

Med produktutveckling och tillverkning i Iggesund har bolaget ett brett produktprogram för återvinning och sortering av papper, plast- och aluminiumavfall. Kunderna är aktörer inom miljö och återvinning i Europa.

Säljare är Gunnar Nilsson, som grundade Iggesunds Maskin 1948. Tillträde är 1 juni 2011 och förvärvet betraktas av Hammar Invest som strategiskt.

Köpet kommer att påverka likviditeten i Hammar Invest endast marginellt och överenskommen köpeskilling erlägges över tid.

För mer information, kontakta

Stefan Oldén, koncernchef Hammar Invest, telefon: 0705-62 00 62

Hammar Invest AB (publ)
har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedrivande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverks-teknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kunderna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 190 personer under 2010. Antalet aktieägare är cirka 1600 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.

Hammar Invest AB ( publ )                                  
Telefon: 070 562 00 62               
www.hammarinvest.se         

Ulvsundavägen 110, 2 tr                                                                                            info@hammarinvest.se
168 77 Bromma