Hammar Invest

Hammar Invest: Hammar Invest förvärvar Catech Saw Equipment AB och Framtec i Nora AB

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 17:26 CEST

Hammar Invest AB (publ) har ingått avtal om förvärv av bolagen Catech Saw Equip-ment AB och Framtec i Nora AB. Säljare är Catech AB (publ). Avtalet innehåller en del villkor som måste klaras av innan förvärvet genomförs i sin helhet. Styrelsen ämnar återkomma med ytterligare information kring transaktionen inom kort.

Genom denna uppgörelse kommer också Hammar Invest ABs ägande i Catech AB (publ) att avvecklas. Catech AB (publ) kommer efter att transaktionen ovan är genomförd inte att driva någon verksamhet inom sågverksindustrin och med detta är bolaget inte av intresse för Hammar Invest AB.

Det avsedda förvärvet är ett led i Hammar Invest ABs strategi att växa sig starkare inom sina befintliga affärsområden.

Med cirka 200 installationer över hela världen är Catech Saw Equipment AB marknadsledande inom segmentet kantautomatsystem till sågverksindustrin.

Framtec i Nora AB utvecklar och producerar ströläggare, paketmaskiner och maskiner för råsortering av virke.

Närmare information finns på hemsidorna www.catech.se och www.framtec.se.

För ytterligare information, kontakta

Stefan Oldén, koncernchef Hammar Invest, telefon: 0705-62 00 62


Hammar Invest AB ( publ ) har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedrivande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverks-teknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering och Lisker Sverige samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kunderna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 170 personer under 2009. Antalet aktieägare är cirka 800 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.