Hammar Invest

Hammar Invest: Hammar Invest riktar ett emissionserbjudande till aktieägarna i Catech AB (publ) och ändrar om i styrelsen

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 14:19 CEST

Det informerades under gårdagen att Hammar Invest AB (publ) har ingått avtal om köp av bolagen Catech Saw Equipment AB och Framtec i Nora AB. I diskussionerna och förhandlingarna med Catech AB (publ) har det successivt framkommit, inte alls oväntat, att det bland ledning, personal och styrelse finns ett genuint kunnande om trävarubranschen och ett intresse för att även fortsätta satsa i denna bransch.

Styrelsen i Hammar Invest AB ämnar med anledning av detta, och med stöd av bemyndigandet från den extra stämman nyligen, att rikta en emission till aktieägarna och styrelsen i Catech AB (publ). Styrelsen ber att få återkomma med detaljerna och villkoren för denna emission vid senare tillfälle.

Styrelseledamoten i Hammar Invest AB, Erik Huggare, har i dagarna meddelat att han avgår ur styrelsen av familjeskäl. En ägarmajoritet ämnar därför föreslå Reinhold Dånmark som ny styrelseledamot i Hammar Invest AB. Reinhold Dånmark är civ ing och sitter i bl a Catech AB:s (publ) styrelse sedan 2007, samt 1996-2001. Han har även i övrigt erfarenhet från trävarubranschen. Reinhold Dånmark kommer att vara adjungerad i styrelsen för Hammar Invest AB till nästa stämma.

För ytterligare information, kontakta

Stefan Oldén, koncernchef Hammar Invest, telefon: 0705-62 00 62Hammar Invest AB ( publ ) har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedri-vande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverks-teknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering och Lisker Sverige samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kunderna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 170 personer under 2009. Antalet aktieägare är cirka 800 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.