Hammar Invest

Hammar Invest: HGL:s tecknar sin enskilt största order

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 15:36 CET

Hammar Invest AB:s (publ.) dotterbolag HGL tecknar order på 15 Mkr och fördjupar samarbetet med Axlon AB. Ordern innefattar tillverkning, slutmontering och test av kontanthanteringssystemet AxlonRS.

Under 3 år har HGL och Axlon arbetat för att successivt bygga upp produktkompetens kring AxlonRS i syfte att tillverka ett komplett system. AxlonRS är ett system innefattande flera produkter som samtliga har ett högt teknikinnehåll. Monteringen är komplex och innefattar både mekanik och elektronik. HGL har för att kunna montera komplexa produkter investerat i lokaler och utrustning.

De första leveranserna av AxlonRS beräknas ske under april 2011.

- Samarbetet med HGL är av strategisk betydelse för Axlon och vi har lagt denna order för att möta en större efterfrågan på AxlonRS, säger Tomas Ringström VD, Axlon AB.

- Vi är mycket stolta över att vi nu fått förtroende att ta ansvar för färdigställandet av kompletta system i vår fabrik i Kina, säger Stefan Oldén, koncernchef i Hammar Invest. Vi har investerat i kompetens och resurser vilket lagt grunden till ett bredare erbjudande till våra kunder, där att vi nu utöver komponenttillverkning även kan ta hand om komplex tillverkning och montering av kompletta system.

För mer information, kontakta

Stefan Oldén, koncernchef Hammar Invest, telefon: 0705-620062
Tomas Ringström, VD Axlon Group AB, telefon: 0706-499590

Hammar Invest AB ( publ ) har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedrivande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverks-teknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kunderna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 190 personer under 2010. Antalet aktieägare är cirka 1600 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.

Axlon Group AB (publ) är listat på First North. Certified Adviser är Mangold Fondkommission, tel: 08-503 01 550. Dotterbolaget Axlon AB utvecklar, marknadsför och säljer innovativa produkter och lösningar för sluten kontanthantering. Produkterna kännetecknas av säkerhet, effektivitet och enkelhet.