Hammar Invest

Hammar Invest: Listning av Hammar Invest AB TO 3 B den 27 oktober 2010

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 12:04 CEST

(AktieTorget: HAM B)

Hammar Invest AB Teckningsoption serie 3 B (HAM TO 3 B) listas på AktieTorget den 27 oktober 2010.

En teckningsoption av serie TO 3 B berättigar till anmälan om teckning av en ny B-aktie till kursen 0,07 SEK i bolaget under perioden från och med den 5 mars 2012 fram till och med den 27 april 2012.

Från den 27 oktober 2010 kommer 181 131 506 teckningsoptioner serie 3 B (HAM TO 3 B) ISIN Nummer: SE0003427012 att handlas på Aktietorget.


För ytterligare information, kontakta

Stefan Oldén, koncernchef Hammar Invest, telefon: 0705-62 00 62


Hammar Invest AB ( publ ) har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedrivande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverks-teknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering och Lisker Sverige samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kunderna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 170 personer under 2009. Antalet aktieägare är cirka 800 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.