Hammar Invest

Hammar Invest tar inte över Catech

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 10:03 CET

Hammar Invest AB (publ) lyckades inte genomföra det planerade övertagandet av Catech:s verksamhet sedan banken låste krediterna och styrelsen försatte bolaget i konkurs.

– Trots det bygger vi vidare i vårt affärsområde HST, som är inriktad mot trävaruindustrin, säger Stefan Oldén, koncernchef i Hammar Invest.

– Vi vill också ge aktieägarna i Catech en möjlighet att vara med på den resan, så genom vår huvudägare har de tidigare ägarna i Catech nu blivit ägare i Hammar Invest.

Hammar Invest har nyligen fått in omkring 800 nya ägare. Totalt har bolaget omkring 1600 aktieägare.

För mer information, kontakta 
Stefan Oldén, koncernchef Hammar Invest, telefon: 0705-620062

Hammar Invest AB ( publ ) har sitt säte i Kramfors kommun och bedriver verksamhet genom rörelsedrivande dotterbolag med anor från 1800-talet. Koncernen är organiserad i de två affärsområdena Hammar Sawmill Technology, HST (Hammar Sågverks-teknik) med varumärkena Logtech, Vitech Virkeshantering samt Hammar Production Technology, HPT med verksamhet bestående i såväl finmekanisk som grovmekanisk produktion och sourcingverksamhet. Rörelserna bedrivs i Sverige och Asien. Kunderna finns över hela världen. Koncernen sysselsätter cirka 190 personer under 2010. Antalet aktieägare är cirka 1600 st och bolagets B-aktier är noterade på AktieTorget.