Hammarby Bandy AB

Hammarby Bandy: Delårsrapport Q2: maj - okt 2009

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 14:49 CET

(Aktietorget: HBY B)

* Omsättning uppgick till 1 746 tkr (f.å. 1 206 tkr)

* Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till - 119 tkr (f.å. - 709 tkr). Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,14 kr

* Kassaflödet uppgick till - 108 tkr. Finansiella tillgångar vid periodens slut uppgick till 208 tkr

* Eget kapital uppgick till 663 tkr (0,80 kr per aktie)

Styrelsens kommentar

* Hammarby Bandy AB vill öka bandyupplevelsen och gemenskapen på arenan. Hammarby Bandy AB har därför uppfört Zinkentältet som har öppet vid varje matchtillfälle. Två timmar innan match och en timme efter match. Verksamheten bedrivs genom ett helägt dotterbolag, Zinkentältet AB. Zinkentältet har fullständiga rättigheter.
* Hammarby Bandy har inför denna säsong även tagit över försäljningen i kioskerna i egen regi.
* I början av oktober kom Hammarby Bandy två i Svenska cupen, genom att i finalen förlora mot Sandviken
* I slutet av oktober blev Hammarby bandy världsmästare för klubblag genom att i finalen slå Zorkij från Ryssland.
* Försäljningen av årskort har ökat kraftigt denna säsong och har aldrig varit större.
* Hammarby Bandy och Gustavsberg IF har inlett ett långsiktigt bandysamarbete, som omfattar spelarutbyte, träning och träningsmetoder.
* Hammarby Bandy har beslutat att genomföra en företrädesemission av B-aktier i syfte att långsiktigt höja kvaliteten i den sportsliga verksamheten och att utveckla de publika evenemangen på Zinken.
* Hammarby leder publikligan med ett snitt efter fyra matcher på 2768 åskådare, vilket är drygt 200 personer mer i snitt/match jämfört med föregående säsong.

Övrig information

Aktiekapital uppgår till 823 150 kronor med ett kvotvärde om 1 krona. Totalt antal aktier uppgår till 823 150 st varav 428 000 A och 395 150 B. B-aktien handlas på Aktietorget under kortnamn HBY B. 08-04-14 genomfördes en publik nyemission à 10 kr/aktie. För historisk kursinformation se www.aktietorget.se.


Årsredovisning och Årsstämma

Årsstämma hölls torsdag den 26 oktober 2009 kl 19.00 på Zinkensdamm.


Kvartalsrapport Q 3 nov - jan 2010

Publiceras den 10 mars 2010.