Hammarö kommun

Hammarö klarar nollvisionen

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2007 13:49 CET

Hammarö har klarat vägverkets nollvision. Det innebär noll döda och noll svårt skadade i trafiken.
- Bättre kan det inte bli, menar trafiksäkerhetsinformatören Kenth Pettersson.

Kenth Pettersson och Hammarö kommuns gatuchef Jan Wennberg kan se några förklaringar till det lyckade resultatet. Hammarö är till ytan en liten kommun och är det inte samma genomfartstrafik som i andra kommuner. Politiker och tjänstemän har varit förutseende och gjort mycket för att öka trafiksäkerheten. Gång- och cykelvägar har byggts ut. Det har skapats 30-kilometersgräns i villaområdena. Farthinder och rondeller bidrar till ökad säkerhet.

Den största anledningen till det goda resultatet är ändå Hammaröbornas egna inställning och attityd till trafiksäkerheten. Allmänhetens respekt för den egna säkerheten är a och o. Exempelvis bär nära 40 procent av cyklisterna på Hammaröleden cykelhjälm, vilket är näst bäst i länet. Användandet av reflexvästar är bättre här än någon annan stans. Förhållandevis få kör rattfulla.
- Man tar trafiksäkerheten på allvar här på ön, säger Kenth Pettersson.

Trots nollvisionens lyckade utfall finns ändå en oro över att trafiksäkerheten riskerar att försämras. Det handlar främst om cirkulationsplatsen vid Nolgård där flera incidenter inträffat. Många boende genar över rondellen när de ska till COOP.
- Mycket riskfyllt, menar Kenth Pettersson, med tanke på att ca 12 000 fordon om dygnet passerar rondellen.

För att försöka förhindra övergång via rondellen har kommunen beslutat att vidta åtgärder. Det ska bland annat byggas ett plank vid Coop-sidan. Gående hänvisas istället till en övergång cirka 300 meter in på Lövnäsvägen för att därefter passera Hammaröleden via en gångtunnel.
- Faller det inte väl ut får vi sätta oss ner med politikerna och se vad vi ska gå vidare med, kommenterar Thomas Braunerhielm, chef för kommunens serviceförvaltning.

Läs statistik från nollvisionen
http://www.hammaro.se/HK_templates/Page.aspx?id=5278&epslanguage=SV