Hammarö kommun

Hammarö kommun satsar på hälsoprofilsbedömare

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 15:15 CET

Hammarö kommun har gjort en smått unik satsning inom området hälsa bland personalen. Man har låtit fyra medarbetare utbilda sig till hälsoprofilsbedömare. Det anmärkningsvärda är att dessa personer normalt sett inte arbetar med vare sig frisk- eller sjukvård utan arbetar som lärare och förskollärare.

Vad dessa hälsoprofilsbedömare gör är att låta testpersonen fylla i ett frågeformulär samt göra ett konditionstest. Man mäter också blodtrycket. Genom en sammanställning av dessa testresultat får de sedan fram en hälsoprofil.

Varför ska man då göra en hälsoprofil? En av de nyutbildade hälsoprofilsbedömarna, Lena Johansson, menar att den sätter igång ett förändringsarbete.
– Genom att göra en hälsoprofil så skapar men medvetenhet hos personalen och ger dem redskap att arbeta mot en god hälsa, säger hon. Hälsoprofilen får personalen att se det som är positivt i sin livssituation och livsstil samt skapar insikt om de egna möjligheterna att påverka hälsan. Vid hälsoprofileringen skapar man också en framtida hälsoprofil med mål att arbeta för.

Första uppgiften för dessa fyra hälsoprofilsbedömare är att testa 45 personer inom Lunna/Mörmo förskoleområde. Det arbetet kommer att starta inom kort.