Hammarö kommun

Hammarö satsar på säkerhet för oskyddade trafikanter

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 16:41 CET

Hammarö kommun är den kommun i Värmland som har bäst trafiksäkerhet, sett till antalet olyckor. Men inget är så bra att det inte kan förbättras, därför fortsätter Hammarö att satsa på säkerhet för i första hand oskyddade trafikanter. Ett exempel är den nya gång- och cykelvägen mellan Anneberg och Ålvägen.

Vägen, som byggs av eget återvunnet material från andra byggprojekt i kommunen, kommer att bli en viktig länk mellan Anneberg och övriga områden, skolor samt busshållsplatser. Det kommer också att göra området mer lättillgängligt. I dagsläget är byggandet av gång- och cykelvägen i full gång, elen till belysningen är dragen, och inom några veckor räknar man med att arbetet hunnit så långt att vägen är farbar. Däremot kommer det förmodligen att dröja till våren 2007 innan vägen blir asfalterad.

Per Kullgren är gatuingenjör i Hammarö kommun och berättar att det finns en strategisk plan som säger att kommunen ska jobba med god förebyggande hälsa.
– Ett led i det arbetet är att separera gång- och cykeltrafik med motortrafik i så hög utsträckning som möjligt, säger han.