Hammer & Hanborg Aktiebolag

Hammer & Hanborg 20 år - Från informatör, via kommunikatör till Chief Listening Officer!

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2014 13:50 CEST

När Christina Hammer och Åsa Falkman (tidigare Hanborg) startade Hammer & Hanborg hade arbetsförmedlingens monopol precis upphört. Kommunikation som begrepp fanns inte. Internet hade ingen hört talas om. Det som gällde var att informera och trycka ut sina budskap. I dag ser det helt annorlunda ut. Hammer & Hanborg är nu bäst i Nordens inom kommunikativ kompetens - något som efterfrågas i alla roller och genom hela organisationen. Och det är helt nya roller som efterfrågas.

Hammer & Hanborg startade 1994 - innan internet fanns.

- Jo, det fanns men vi och många med oss visste inte om det. Internet tillhörde teknikerna, definitivt inte kommunikatörerna. Teknikerna var väldigt svåra att förstå och det krävdes ”tolk” för att kunna navigera framåt.  Affärsnyttan var inte tydlig och många var skeptiska, säger Christina Hammer, Founding Partner.

Det är möjligheterna med internet och de digitala kanalerna som påverkat kommunikationsrollen allra mest. Från att vara breda i sin karaktär har rollerna blivit allt mer specialiserade och strategiska vilket gett kommunikation högre status. Hammer & Hanborgs årliga undersökningar Kommunikatören och Nordic Executive Survey visar att kommunikation i dag är en ledningsfråga.

- Vi hade aldrig kunnat föreställa oss att det på två decennier skulle bli en så stort förändring. I dag är det roller som Expectation Analyst, Cheif Listening Officer och Why Director som gäller, säger Christina Hammer.

Men det är inte bara rollerna som förändras. I dag vill kunderna veta hur de ska organisera sig och vilka medarbetare som behövs för att möta de nya kraven. Det gör att Hammer & Hanborg jobbar mycket bredare i dag. Kommunikativ kompetens efterfrågas till allt fler och de behöver inte längre befinna sig på kommunikations- eller marknadsavdelningen.

-  Vi tror att vi nu tjugo år senare står inför en ännu större förändring än den vi gått igenom, så stor att vi vill kalla det ett paradigmskifte. Vad händer när plötsligt alla kommunicerar? När produkter är allt mer ”tjänstefierade”. När man talar om kommunikativ kompetens och kommunikativt ledarskap. Vilka har då makten över kommunikationen? Det är en spännande utveckling, säger Christina Hammer.


Faktaruta:

Startade: 1994 i Stockholm

Ägare: Christina Hammer och Åsa Falkman (fd Hanborg)

Antal anställda: 80

Omsättning: ca 85 mkr

Orter: Stockholm, Oslo, Öresund, Göteborg


För ytterligare information, vänligen kontakta

Christina Hammer, Founding Partner | 08-459 03 51  |  0708-34 62 70

Elisabeth von Sydow, Why Director | 0709 52 74 75 | elisabeth.vonsydow@hammerhanborg.com


HAMMER & HANBORG - Hammer & Hanborg levererar kommunikativ kompetens till näringsliv och offentlig sektor i Norden. Vi förser alla delar av organisationen med talang och kunskap i en värld där allt – och alla – kommunicerar.