Jämtlands Läns Landsting

Hammerdals distriktssköterskemottagning blir hälsocentralen Utrikeshälsan

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 09:50 CET

Utrikeshälsan AB tar den 1 november över driften av Hammerdals distriktssköterskemottagning från Jämtlands läns landsting och öppnar den 6 november. Hälsocentralens nya namn blir Utrikeshälsan och den ägs av Hammerdals intresseförening genom bolaget Utrikeshälsan AB.

Enligt ett beslut i landstingsfullmäktige i november 2005 uppgraderas distriktssköterskemottagningen även till hälsocentral. Utrikeshälsan har fortfarande avtal med landstinget, vilket innebär att hälsocentralen har samma grundförutsättningar och krav som länets övriga hälsocentraler.

För befolkningen innebär förändringen bland annat att vissa som idag tillhör Strömsunds hälsocentral nu istället kommer att tillhöra Utrikeshälsan i Hammerdal. Alla hushåll som berörs av förändringen har fått ett brev från landstinget hem med posten.

All fast anställd personal på distriktssköterskemottagningen har fått erbjudande om att arbeta kvar på Utrikeshälsan.

Jämtlands läns landsting önskar Utrikeshälsan lycka till!

För mer information:
Utrikeshälsan på telefonnummer 0644-108 18, eller verksamhetschefen Annika Cederlund, 0730-21 08 10