Hammerglass AB

Hammerglass AB lanserar skyddsrutor i ram till grävare

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 17:36 CEST

Hammerglass lanserar skyddsrutor i ram till grävare

Hammerglass AB arbetar med okrossbara glaslösningar till entreprenadmaskiner. En 12 mm Hammerglass-ruta med måtten 1x1 meter väger 14,4 kg. En ruta i glas med samma motståndskraft mot stenar och projektiler, är 32mm tjock och väger 80 kg!

Ny lagstiftning ställer krav på entreprenörerna
I Arbetsmiljöverkets nya direktiv AFS2010:1 fastställs att maskiner som arbetar med hydraulhammare för att dela skut, eller i miljöer där det finns risk för dolor, SKALL ha förarskydd som klarar dessa påfrestningar. I praktiken innebär detta att en ruta skall stå emot stora stenar, vassa skärvor samt även tåla kraften från 3 kg TNT som detonerar på tre meters avstånd från rutan. För att klara dessa krav har maskinerna tidigare utrustats både med kraftiga galler och skottsäkra glas. Ett pansarglas i ram kan kosta uppemot 100 000 kronor. En kostbar och tung lösning, där de yttersta glaslagren trots allt går sönder när de träffas av stenar.


Ny säkerhetsklassning för rutor till entreprenadfordon
Då det inte finns branschstandarder som når upp till de nya kraven har Hammerglass AB tillsammans med SP i Borås, samt en rad organisationer och branschföreträdare, samlat de tester som ett glas måste genomgå i en ny standard kallad RABS. Förkortningen står för:
R43: En omfattande serie tester för fordonsglas, däribland repskydd, UV-skydd och töjningsgrad (ECE Regulation No 43)
AXE: Rutan utsätts för 72 slag från en maskinmonterad yxa (SS EN356 P8B)
BLAST: 3 kg TNT detoneras från tre meters håll (SS EN 12124-2)
STONE: En aluminiumprojektil på 1 kg skjuts mot rutan med farten 450 km/h (SS-EN 15152-2)

För att en ruta skall kunna märkas med RABS-symbolen krävs dokumentation på att den står emot samtliga ovanstående tester. För att klara RABS-kraven måste monteras i en kraftig stålram.

Nya RABS-ramar från Hammerglass AB
En ruta som monteras i en entreprenadmaskin får inte påverka dess ROPS-klassning (Roll Over Protection Structure). Varje hyttmodell måste därför ha specialframtagna stålramar som fästs in utan att påverka hyttkonstruktionen. Hammerglass AB har hittills tagit fram ramar för Volvos C/D hytt, Volvo B, CAT E-modellen och Hitachi Z3 och Z5. Ramar för ytterligare hyttmodeller är på väg ut på marknaden, både för grävare och hjullastare.

- Vi har tre konstruktörer som arbetar heltid  på fordonsavdelningen, berättar Hammerglass AB:s utvecklingsansvarige Peter Andersson.
- Det är ett mödosamt arbete att ta fram en stålram från grunden, fortsätter Peter. Vi strävar efter att minimera både vikten och montagetiden.  En Volvo-ram tar inte mer än 1,5 timma att montera för två man. De som testat att montera ett pansarglas - som i sig själv väger uppemot 80 kg, därtill kommer ramens vikt - vet att timmarna springer fort iväg.

Stor efterfråga från marknaden
SKANSKA är ett av företagen som varit bollplank vid framtagningen av RABS-klassningen. Förebryggande säkerhetsarbete är en av bolagets viktigaste grundpelare, och SKANSKA har också beställt nya VOLVO- och CAT-grävare med RABS-ramar monterade från leverantör.

- Vi är mycket nöjda med det mottagande vi fått från marknaden, säger Ulf Strand, affärsområdeschef för Hammerglass Fordon.
-Det är inte bara de stora entreprenörerna som handlar, fortsätter Ulf Strand. Det är lika ofta mindre bolag med blandade jobb, som ser möjligheten att hyra ut skyddade maskiner till de tuffare uppdragen. Vi ser samma utveckling i våra största exportmarknader Norge, Finland och England - efterfrågan är jämnt fördelad mellan stora och små entreprenörer. Vi säljer ju enbart till importörerna, men vi pratar dagligen med maskinsäljarna och får därigenom bra inblick i marknaden, avslutar Ulf Strand.

Volymprodukten är 6 mm Hammerglass
För den stora mängden grävare och hjullastare tillhör dock inte sprängningar och skutning av berg den dagliga verksamheten. Men många har ändå problem med glaskross i hytterna. Det kan vara stenar eller grenar som slungas mot glaset, men också vandalism som sker när maskinen lämnas på arbetsplatsen över natten eller helgen. För alla dessa erbjuder samtliga serviceverkstäder, måttskurna Hammerglass-rutor i 6mm eller 8mm. Helt okrossbara lösningar som inte kostar stort mer än en vanlig ruta.

För mer information: Kontakta Ulf Strand, ulf.strand@hammerglass.se 072-371 10 00.

Hammerglass AB i Förslöv tillverkar helt okrossbara isolerglas och är ensam i världen om sin produktionsmetod. Ytterglaset består av en polykarbonatskiva med extremt hård yta. Coatingen kan närmast liknas vid en hinna av flytande glas som hällts över skivorna. Ytbehandlingen möjliggör produktion av isolerglas med 5 års isolergaranti. Hammerglass är ca 300 gånger starkare än glas och är certifierat i P8B.

Företaget har 10 affärsområden, där Fastighetsglas, Fordonsglas och Bullerskydd är bland de största