Lifecap AB

Han berättar om styvpappans våldtäkter som pågick i sju år.

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2009 16:30 CEST

I en artikel i lokaltidningen mitt i Upplands-Bro (nr 31 den 28/7) berättar en ung man om de övergrepp han utsatts för från det han var åtta år och sju år framåt. Här finns beskrivningar av hur de som begår den här typen av övergrepp tänker och hur vi kan identifiera barnen medan de utsätts. Hur kan vi hjälpa de som utsatts med att bearbeta de trauman som de upplevt?

I artikeln redogörs för hur vi kan känna igen tecken på att övergrepp begåtts, information som kan vara bra att känna till för alla föräldrar och för anställda i yrken som möter barn:

"Tecken på övergrepp: Barn som utsatts för sexuella övergrepp vågar inte alltid berätta. Som förälder kan man därför vara uppmärksam på om barnet:

> börjar använda sexrelaterade ord och intresserar sig för sex på ett sätt som inte är normalt för åldern.

> isolerar sig och stöter bort andra.

> försöker skada sig själv.

> har koncentrationssvårigheter.

> får dåligt självförtroende.

> skriver uppsatser om övergrepp.

> har återkommande urinvägsinfektioner, skador på könsorganet och ändtarmen eller könssjukdomar. Källor: Rädda Barnen, Föreningen Atsub, och överläkare Eva-Marie Laurén."

Flera av de terapeuter som samarbetar i Life CaP Centrets regi har gedigen erfarenhet av att arbeta med personer som lider av sviter från obearbetade sexuella övergrepp. Fortfarande är majoriteten av dem som söker hjälp kvinnor men andelen män ökar. Det tycks vara ännu mer tabubelagt att ha drabbats av sexuella övergrepp för en man än för en kvinna. Som tur är minskar mörkertalet i takt med att fler män går offentligt ut och talar om att de drabbats.

Ett sätt att påbörja läkningen av de inre sår som skapas vid sexuella övergrepp är att berätta, antingen för någon enstaka person som man har förtroende för, eller som den unga mannen i artikeln; för allmänheten för att nå andra drabbade och på så sätt hjälpa dem. Alla människor är individer och det innebär att vi behöver individuella lösningar.

För att kunna läka sina inre sår fullt ut behövs det vanligtvis någon typ av förlåtelseprocess. En process där den drabbade i första hand förlåter sig själv. För att kunna göra det behöver all den skuld som den drabbade lägger på sig själv för det inträffade komma upp till ytan och bearbetas. Många gånger belastar sig den som utsatts för övergreppet genom att tänka tankar av typen: Jag borde ha berättat för ... (där ... kan vara en annan närstående, skolsyster eller någon anhörig). Jag var på fel ställe vid fel tidpunkt. Jag borde inte ha gått med på att sitta i knäet. Om jag hade skrikit hade nog någon hört mig. När den drabbade har identifierat om det finns tankar av det här slaget, är det möjligt att inse det orimliga i att ett barn som utsatts för övergrepp från en vuxen kan ha skuld i det inträffade. Tyvärr är det vanligt att förövaren lägger skulden för det inträffade på barnet genom att hävda att det var barnet som bjöd in till sexuella aktiviteter. Är det en närstående vuxen, eller en vuxen som barnet på något sätt är beroende av så finns risken att barnet "köper" de här påståendena om skuld.

På Life CaP Centret har vi arbetat framgångsrikt med vägledda meditationer i samband av sanering av känslomässig skuld. I boken Energi och Healing, Resor och Recept beskrivs hur detta kan gå till.

Life CaP Centret utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno- och visionskurser. Vi erbjuder även individuella terapier och program. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Energiterapeut med inriktning relationer och sexualite och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB www.lifecap.se

Telefon 08-545959 47