Statens folkhälsoinstitut

Handbok om fysisk aktivitet – nu också på engelska

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2010 10:28 CET

Att skriva ut recept på fysisk aktivitet i syfte att förebygga och behandla olika sjukdomar kan nu bli verklighet inom hälso- och sjukvården i hela världen. Den svenska handboken ”Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling” (FYSS) kommer nu ut i en upplaga på engelska.

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en metod som används inom alla landsting i Sverige och på nio av tio hälsocentraler. Handboken ”FYSS” används som en uppslagsbok av hälso-och sjukvårdspersonal i arbetet med att främja fysisk aktivitet. Den används också som en referens i över 50 procent av alla förskrivningar av fysisk aktivitet.

Det finns ett stort internationellt intresse för arbetet med hur fysisk aktivitet kan förebygga och behandla sjukdomar. Flera länder arbetar redan med någon form av förskrivningar av fysisk aktivitet och än fler är intresserade av att starta.

Den engelska upplagan har titeln ”Physical activity in the prevention and treatment of disease” och den kommer ut 29 november 2010. Det är en översatt och delvis reviderad upplaga av svenska FYSS 2008. Sedan tidigare finns också en version av FYSS utgiven i Norge.

FYSS är skriven av svenska och norska experter inom olika medicinska specialiteter och omfattar de flesta sjukdomstillstånd, totalt över ett 30-tal, där fysisk aktivitet har dokumenterad effekt.

Boken svarar bland annat på frågorna: Vilka medicinska effekter kan man uppnå med fysisk aktivitet? Går det verkligen att ersätta läkemedel med fysisk aktivitet? Vilka är erfarenheterna från den praktiska tillämpningen? Hur kan en ordination bäst utformas för en enskild patien?

”Physical activity in the prevention and treatment of disease” innehåller följande delar:

Del I: allmänna effekter av fysisk aktivitet, bland annat: allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet, främja fysisk aktivitet, att bli fysisk aktiv, motiverande samtal om fysisk aktivitet, olika typer av fysisk aktivitet och träning, graviditet, klimakteriet samt kapitel om fysisk aktivitet vid graviditet, under klimakteriet och för äldre.

Del II påvisar effekter av fysisk aktivitet samt ger råd om lämpliga motionsaktiviteter vid 33 olika sjukdomstillstånd, bland annat: cancer, hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes, artros, ryggbesvär, stress och ångest.

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) svarar för innehållet i boken och Statens folkhälsoinstitut för produktion och finansiering.

För mer information eller för att beställa: www.fhi.se

Kontakt:
Carl-Johan Sundberg, leg. läkare, docent, Karolinska Institutet, ordförande i Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA), 070-517 68 86, e-post: carl.j.sundberg@ki.se

Agneta Ståhle, Associate Professor, leg. sjukgymnast, docent, Karolinska Institutet, vice ordförande i Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA), 070-775 71 22, e-post: agneta.stahle@ki.se

Pia Lindeskog, avdelningschef, avdelningen för Levnadsvanor och Livsmiljö, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 67, e-post: pia.lindeskog@fhi.se

Carina Edling, utredare, avdelningen för Levnadsvanor och Livsmiljö, Statens folkhälsoinstitut, 063-19 97 14, e-post: carina.edling@fhi.se