FAO

Handbok om hur spridningen av skadedjur i skogen kan stoppas

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 12:15 CET

Global handel och klimatförändringen leder till ökad utbredning

FAO publicerade en ny handbok, Riktlinjer för implementering av fytosanitära standarder i skogsbruket, vid den skogsbruksveckan för Asien-Stillahavsregionen i Beijing, den 10 november. Med fytosanitära standarder menas nationella säkerhets- och hälsoföreskrifter som ska skydda människors, djurs och växters hälsa. Dokumentet ska hjälpa länder att stoppa spridningen av skadedjur som hotar skogen.

”På grund av klimatförändringen, kan områden som tidigare varit ogästvänliga, blivit fungerande livsrum för främmande skadedjur. Insekterna förflyttas oavsiktligt via den internationella handeln med trävaror, utsäde, plantor och produkter paketerade i trämaterial”, säger Eduardo Rojas-Briales, undergeneraldirektör på FAO:s avdelning för skogsfrågor. Mellan 1992 och 2008 har den internationella handeln med timmerprodukter ökat med 125 procent. Samtidigt skadas minst 35 miljoner hektar skog av skadeinsekter varje år.

”Handboken ger förslag på hur spridningen av skadedjur kan minskas och hur effektiva strategier för växtskydd kan implementeras i varje steg i varukedjan för skogsprodukter”, tillägger han.

Varmare temperaturer ökar riskerna

Förutom globaliseringen utgör även klimatförändringen en faktor i spridningen av skadedjur i skogen. Varmare temperaturer under sommar och vinter ökar insekternas reproduktiva kapacitet och förbättrar deras chanser att övervintra.

I västra Kanada har exempelvis återkommande milda vintrar gjort att Contortabastborren (Dendroctanus panderosae) överlever till våren i större utsträckning än tidigare. Skadedjursangrepp i British Columbia är nu på epidemisk nivå och har lett till omfattande skador på tall. Utbrottet beräknas påverka 17,5 miljoner hektar skog och har förstört 726 miljoner kubikmeter trä sedan tidigt 1990-tal, enligt British Columbias ministerium för skogs-, mark- och naturresursfrågor.

Torrare förhållanden orsakade av varmare temperaturer försvagar träden och ökar deras mottaglighet för skalbaggarna. Därför har tallbestånd som tidigare haft ett ogynnsamt klimat för insekterna blivit mer sårbara.

Praktiska lösningar

Det krävs breda insatser för att hantera den här typen av hot. Noggrann övervakning, skogsförvaltning genom hela livscykeln samt förbättrade plantskolor, skörd- och transportmetoder är särskilt viktiga.

Givet den stora volymen träprodukter som transporteras över världens gränser, kan en implementering av internationella fytosanitära standarder bidra till att garantera en säker transport av skogsprodukter mellan länder, utan att skapa onödiga handelshinder.

FAO:s handbok är skriven av en grupp bestående av 100 forskare och experter på fytosanitet från 46 länder. Skriften riktar sig till beslutsfattare, planerare, förvaltare, utbildare och skogsarbetare som implementerar riktlinjerna lokalt. Den finns i nuläget tillgänglig på fyra språk: kinesiska, engelska, franska och ryska. Nästa år publiceras den även på spanska och arabiska.

FAO och dess partners fokuserar nu på att stärka länders kapacitet att implementera rekommendationerna i handboken.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Riktlinjer för implementering av fytosanitära standarder i skogsbruket

Skogsbruksveckan i Asien-Stillahavsregionen

FAO:s blogg för skogsbruksveckan

Landspecifika rapporter om utbredningen av skadedjur

FAO:s avdelning för skogsfrågor

FAO Norden