Paper Province

Handbok om överlevnad i ett skogslän

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 08:34 CEST

Vad gör man när arbetslösheten är högre än riksgenomsnittet och utbildningsnivån är lägre? Vad gör man när företagen har svårt att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens i ett kunskapssamhälle som ständigt kräver högre utbildningsnivå och kontinuerlig kompetensutveckling? Ja, antingen lägger man ner hela rasket och emigrerar till en storstad, eller så gör man som i Värmland. Här samverkar man sedan länge mellan företag, klusterorganisationer, universitet och offentlighet för att klara den regionala kompetensförsörjningen. Här finns många exempel på lyckade initiativ och gemensamma satsningar som bidragit till att lösa problem för hela regionen. Om detta handlar handboken ”Så gör vi” som nu ges ut av klustren The Paper Province, Compare, Stål & Verkstad och The Packaging Arena, som tillsammans representerar cirka 300 företag.

– Den här boken bjuder på en mängd goda exempel på hur man kan samverka regionalt för att säkra sin kompetensförsörjning. Men egentligen skildrar den något mycket mer fundamentalt, nämligen näringslivets överlevnad i ett perifert skogslän, där det är en utmaning att attrahera och behålla kompetenta människor, berättar Monica Brandelius, projektledare på The Paper Province.

Handboken har kommit till som svar på ett konkret behov. När företagen i de fyra klustren fått ange sina behov för att trygga kompetensförsörjningen har ”mer kunskap i ämnet” hamnat överst på önskelistan. Resultatet är en handbok för alla som arbetar med kompetensfrågor – antingen på en personalavdelning eller som produktionsledare eller avdelningschef med personalansvar. Innehållet är både djupt och brett för att passa såväl HR-specialisten som HR-novisen.

Så Gör Vi-handboken ges ut i tryckt form och finns även tillgänglig som e-bok.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Monica Brandelius – projektledare för KOM-INN: +46 (0) 705 666 442: epost: m.brandelius@paperprovince.com

Projektet drivs av de värmländska klusterorganisationerna The Paper Province, Compare, Stål &Verkstad och The Packaging Arena i samverkan med Region Värmland och Karlstads universitet. KOM-INN finansieras av VINNOVA Region Värmland och Karlstads universitet.

The Paper Province är ett kluster för pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag, från globala giganter till lokala underleverantörer. Genom samverkan utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Externa mätningar visar att The Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.