Sjukvårdsrådgivningen

Handboken bidrar till ökad säkerhet i vården

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 13:23 CEST

Handbok för hälso- och sjukvård har genomfört en marknadsundersökning som visar att drygt hälften av alla sjuksköterskor använder den. Det vanligaste är att Handboken används i förberedande syfte inför en vårdsituation eller i utbildningssammanhang.

Fyra av fem sjuksköterskor är som helhet nöjda med Handboken. Att innehållet är relevant, språket är bra samt att Handboken bidrar till att öka säkerheten i vården är ett omdöme från många. Mest nöjda är medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

- Toppen att Handboken är så spridd och används av så många. Handboken är ju till för att vårdens personal och studenter ska finna både praktisk och kvalitetssäkrad kunskap i Handboken. Nu vill vi fortsätta att göra den ännu bättre, säger Inger Rising, ordförande i nationella Handsboksrådet

Sjuksköterskorna når Handboken genom webb eller intranät och anser att den största fördelen är att den är så lättillgänglig.

- Det är glädjande att undersökningen visar att den används och uppskattas av så många i vården. Resultatet inspirerar alla som arbetar med Handboken. Den är viktig för kvaliteten i vården, och för en fortsatt god vård för medborgarna, menar Lars-Olof Hensjö, medicinsk chef Sjukvårdsrådgivningen SVR AB.

 

För mer information kontakta:
Inger Rising, ordförande nationella Handboksrådet, tel: 08-737 48 38
Lars-Olof Hensjö, medicinsk chef Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, tel: 08-452 71 63


Handbok för hälso- och sjukvård ägs av Sveriges Kommuner och Landsting/Regioner, som också har alla rättigheter. Handbok för hälso- och sjukvård ger vård- och omsorgspersonal uppdaterad kunskap som finns lättillgänglig på webben. Handboksredaktion och Handboksansvarig finns på Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, som förenar vård, omsorg och samhälle med hjälp av IT. Vår uppgift är att utveckla bra stöd för god och säker vård, för såväl medborgaren som vårdpersonalen i Sverige. Från den 1 januari 2008 ingår även Carelink i Sjukvårdsrådgivningen SVR AB.