Kindwalls Bil AB

Handel på AktieTorget med Kindwalls Bils preferensaktie från den 22 januari 2010

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 10:17 CET

(Aktietorget: KWAL B)

Kindwalls Bil AB (publ) genomförde nyligen en företrädesemission av 19,2 milj. preferensaktier genom vilken Bolaget tillfördes 9,6 milj. kr.

Preferensaktien ( KWAL PR) handlas på Aktietorget från den 22 januari 2010.

Preferensaktierna ger förtur till årlig nonkumulativ utdelning med upp till 10 öre per preferensaktie. Preferensaktierna kommer automatiskt att konverteras till en stamaktie av serie B år 2013. Preferensaktierna kan dock dessförinnan konverteras till en stamaktie av serie B på innehavarens begäran.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 9 880 000 kronor, fördelat på 600 000 A-aktier (10 röster), 9 600 000 B-aktier (1 röst) och 39 200 000 preferensaktier (1 röst).

Barkarby den 18 januari 2010
Kindwalls Bil AB (publ)
Styrelsen