Cellpoint Connect AB

Handeln i CellPoint Connect AB:s aktie tillfälligt handelsstoppad på Aktietorget

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 12:37 CEST

CellPoint Connect AB:s aktie har den 18 oktober 2010 handelsstoppats efter samråd mellan bolaget och Aktietorget. Detta sker i avvaktan på att snarast möjligt kunna lämna information avseende bolagets status samt om pågående förhandlingar kring en strukturaffär med stor betydelse för bolagets fortsatta affärsutveckling.

För ytterligare information kontakta:

Anthony Norman
Verkställande Direktör
+46 70 578 81 00
tony.norman@cellpoint.com

Peter Djurson
Ordförande
+46 70 855 07 07
peter.djurson@cellpoint.com