Obducat

HANDELN I OBDUCATS KONVERTIBLER OCH OPTIONSRÄTTER UPPHÖR DEN 21 FEBRUARI

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:59 CET

Löptiden för Obducats Konvertibla förlagslån 2004/2007 ("Konvertiblerna") samt Optionsrätter 2004/2007 ("Optionsrätterna") upphör den 31 mars 2007. Sista dag för påkallande av konvertering av Konvertiblerna respektive nyteckning av aktier genom Optionsrätterna är den 28 februari 2007.

I syfte att säkerställa att samtliga innehavare av Konvertibler och Optionsrätter som önskar använda sig av rätten till konvertering respektive nyteckning av aktier genom Optionsrätter har möjlighet till detta, har Obducat beslutat att upphöra med handeln i Konvertiblerna och Optionsrätterna den 21 februari 2007. Anledningen till att det krävs ett visst antal dagar mellan sista dagen för handel och sista dagen för påkallande av konvertering och nyteckning genom optionsrätter är den administrativa hantering som detta ger upphov till, bland annat registrering hos VPC,


För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38
Henri Bergsstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45


Om Obducat AB
Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.


Obducat utvecklar och säljer teknologier och produkter för framställning av avancerade mikro- och nanostrukturer till elektronik- och halvledarindustrin.