Handelns Utvecklingsråd

Handelns Utvecklingsråd avsätter 6 till 8 miljoner kronor till handelsforskning.

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 09:33 CEST


Under hösten 2008 anslår Handelns Utvecklingsråd mellan 6 och 8 miljoner kronor till handelsforskning. Medlen koncentreras till distribution, logistik och partihandelsforskning.

Specifikt efterfrågas mera forskning inom områdena:

- Distribution och hållbar utveckling

- Logistik, management och förpackning

- Partihandelns roll och funktion

- Med en allt större internationalisering och en större miljö- och etikmedvetenhet hos både företag och konsumenter, finns ett behov av mer kunskap inom distributions och logistikområdet, säger Andreas Hedlund, kanslichef på Handelns Utvecklingsråd.

På motsvarande sätt är det hög tid att partihandeln också blir mer belyst i forskningssammanhang, ett område som historiskt inte studerats i tillräckligt stor omfattning.

Fakta Handelns Utvecklingsråd

Handelns Utvecklingsråd är en kollektivavtalsstiftelse som Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, samt Akademikerförbunden, Handelsanställdas förbund och Unionen står bakom. Parterna har beslutat att avsätta 0,3 promille av det totala löneunderlaget hos de anställda i handeln som innefattas av kollektivavtal. Det innebär att cirka 15 miljoner kronor per år beräknas kunna avsättas till forskningssatsningar inom handeln.

För mera information om Handelns Utvecklingsråd är ni välkomna att kontakta kanslichef Andreas Hedlund, på telefon 08-762 77 43, ni finner också mera information på Handelns Utvecklingsråds hemsida, www.hur.nu