Handelsanställdas förbund

Handels avvisar Arbetsmiljöverkets förslag om försämrade regler för arbete i kylda lokaler

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 07:19 CEST

Arbetsmiljöverket föreslår att föreskriften om arbete i kylda livsmedelslokaler, AFS, ska tas bort. Handels är mycket kritiskt och menar att det väsentligt försämrar skyddsombudens möjligheter att agera.
– Kylda livsmedelslokaler är särskilt utsatta arbetsmiljöer, eftersom skaderisken är förhöjd i muskulatur som blir avkyld och stel. Därför borde man, tvärtemot förslaget, rikta mer uppmärksamhet kring arbetsmiljön , då skadeproblematiken är stor med tunga manuella lyft i rumstemperatur som är ogynnsam för kroppen, säger Josefin Boman, utredare på Handels.

Handels bedömer att det finns fler risker för anställda som jobbar i kylda lokaler - något som inte tillräckligt uppmärksammas i nuvarande föreskrifter. I frysrum kan det uppstå ammoniumläckage, som kan orsaka stor skada för de anställda.

– De som av sin arbetsgivare uppmanas att hantera kylda varor i ammoniumläckande frysrum riskerar fysiska skador som kräver läkarbehandling, säger Josefin Boman.

Över tid har vi också kunnat se att livsmedelsbutiker har allt fler svala utrymmen. Nu är det inte bara i mejerikylar som handelsanställda arbetar i; även frukt- och gröntavdelningar är i allt högre utsträckning svala.

– Därför bör föreskriftens ambition vara att följa arbetsplatsernas utveckling så att regler inte försvinner samtidigt som fler utrymmen blir svalare i butikerna, säger Josefin Boman.

Om Arbetsmiljöverkets förslag om upphävande av föreskrifterna om arbete i kylda livsmedelslokaler antas kommer det att gälla från och med 1 april, 2011.

För ytterligare information kontakta:
Josefin Boman, utredare Handels, 0722-21 61 21

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund. Handels har cirka 150 000 medlemmar, varav drygt 100 000 är kvinnor. Cirka 24 procent av våra medlemmar är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på www.handels.se