Handelsanställdas förbund

HANDELS KRÄVER FÖRBUD MOT BANKTJÄNSTER

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 13:11 CET

- Stora mängder kontanter förs in i butikerna. De butiksanställda riskerar att bli måltavlor för grovt kriminella och tungt beväpnade rånare

- 7-Eleven och Pressbyrån riskerar personalens liv och hälsa när företaget inför Western Unions banktjänst och Kontantens uttagsautomater i butikslokalerna. Dessa tjänster kräver att mängden kontanter ökas till mycket stora summor i butikerna. All erfarenhet visar att stora mängder kontanter i butikerna innebär att riskerna för grova rån ökar. Handel begär därför att Arbetsmiljöverket ska agera för personalens säkerhet genom att meddela förbud mot bankverksamheten i ovan nämnda butiker, säger Handels 2:e vice ordförande Tommy Tillgren.

Handels 2:e vice ordförande Tommy Tillgren mobil: 070-575 73 68. tfn 08-412 68 18.

Handels tf informationschef Bill Erlandsson. 08-412 68 03

Handels arbetsmiljöombudsman Maria Born: 08.412 68 20
Aldrig ensam. Alltid stark.

Arbetsmiljöverket.
171 84 SolnaHemställan om förbud mot bankverksamhet i 7-Elevens och Pressbyråns butikslokaler.

7-Eleven och Pressbyrån riskerar personalens liv och hälsa när företaget inför Western Unions banktjänst och Kontantens uttagsautomater i butikslokalerna. Dessa tjänster kräver att mängden kontanter ökas till mycket stora summor i butikerna. All erfarenhet visar att stora mängder kontanter innebär att riskerna för grova rån ökar.

Handelsanställdas förbund hemställer att Arbetsmiljöverket agerar för personalens säkerhet genom att meddela förbud mot bankverksamheten i ovan nämnda butiker.

Bakgrund

Butikskedjorna 7-Eleven och Pressbyrån – båda franchiseföretag med Reitangruppen AS, Norge, som franchisegivare – inför nu banktjänster och uttagsautomater i butikerna. Det innebär att Reitangruppen mångdubblar penningmängden i butikerna utsätter sina butiksanställda för stora faror. De anställda kan bli måltavlor för grovt kriminella rånare - inte bara ”vanliga” butiksrånare - utan även för de grovt kriminella och tungt beväpnade gärningsmän som i vanliga fall begår rånöverfall mot banker och värdetransporter.

I Western Union kan kunderna göra uttag upp till 3000 kronor per gång. Däremot är det möjligt att göra insättningar på 10 000 kronor utan legitimation och obegränsade belopp om kunden visar upp legitimation. 7-Eleven- och Pressbyråbutikerna måste därmed hantera och förvara mycket stora summor i butikerna för att klara denna service. Det har dessutom visat sig att kunderna vill sätta in större belopp och i vissa fall beter sig hotfullt mot personalen när dessa upplyser om vilka regler som gäller.

Reitan Sverige AB inför banktjänster med omfattande kontanthantering i små butiker som redan i dag är utsatta för hot, rån och våld, har ensamarbetande personal, är nattöppna eller har mycket sena öppethållandetider. Lokalerna som 7-eleven och Pressbyrån finns i är inte byggda eller utformade för att bedriva banktjänster i. Ingen skulle acceptera denna bristfälliga säkerhet på ett bankkontor. Handelsanställdas förbund kan inte låta sina medlemmar utsättas för denna stora risk.

Handels har därför ställt krav på arbetsgivaren att noggranna riskanalyser måste göras över de hotbilder som kommer att uppstå för de anställda i 7-Elevens butiker.
Vissa riskanalyser har också gjorts tillsammans av köpmän och ombudsmän från Handelsanställdas förbund. Syftet med en riskanalys är att de risker som framkommer i verksamheten ska åtgärdas. Om det vid analysen visar sig att personalen utsätts för stora risker ska tjänsten inte införas.

Företaget har emellertid meddelat sina köpmän/ franchisetagare att när riskanalysen är gjord ska banktjänsterna införas enligt företagets projektplan för tjänsten, oavsett vad riskanalysen visat. Detta betyder att de risker som kommer fram inte har någon betydelse. Detta oroar Handels eftersom det även innebär att företaget inte fäster någon vikt vid personalens säkerhet. Reitan Sverige AB tar ingen hänsyn till att det i riskanalyserna framkommit att lokalerna och bemanningen inte kan leva upp till en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Ensamarbetande butiksanställda ska alltså tvingas att hantera stora summor pengar som måste kontrollräknas vid disken där andra kunder står och väntar. Riskexponeringen ökar för personalen då man hanterar kontanter i kvälls- och nattöppna butiker. Som det är i dag har personalen tillgång till kontanter för att manuellt kunna lämna växel till kunderna. Man har droppskåp som personalen inte ska kunna komma åt, men personalen öppnar det likaväl när de ska räkna pengarna. I vissa butiker öppnar man dessa droppskåp när man ska lämna ut pengar till kunder när inte växel finns i kassalådan. Detta innebär att personalen utsätts för en stor och oacceptabel risk.

Handels oro har inte minskats av företagets redogörelse för hur Western Unions banktjänst ska fungera i butikerna. Hanteringen och förvaringen av pengar är undermålig ur säkerhetssynpunkt. Personalen ska själv transportera och banka pengarna under sena kvällar, inget auktoriserat värdetransportföretag ska anlitas. Den säkerhetsutbildning företaget erbjuder i samband med införandet av banktjänsterna är 40 minuter lång.

Företaget uppger att det inte kommer att göra någon vinst på den nya tjänsten, utan det räknar med att få merförsäljning i de butikerna som erbjuder tjänsten. Genom merförsäljningen hävdar företaget att butikerna ska kunna anställa mer personal och på så sätt få dubbelbemanning i butikerna.
Men dit är det lång väg att gå och frågan som 7-Eleven borde ställa sig om det är rätt att offra personalens säkerhet för att kunna sälja några tuggummin extra? Resonemanget bygger dessutom på ren spekulation att kundstillströmningen skulle bli så stor att den kan finansiera dubbelbemanning i butikerna.

Det grundläggande problemet är att företaget nu inför mycket stora mängder kontanter i butikerna istället för att finna metoder för att minska kontanthanteringen. Butikerna riskerar därmed att bli måltavlor för grovt kriminella och tungt beväpnade gärningsmän som kan förmodas flytta över sin brottsliga verksamhet från värdetransporter och banker till butikerna. Reitan Sverige AB har hittills inte kunnat visa att de fäster tillräckligt stor vikt vid säkerheten i butikerna. Handelsanställdas förbund hemställer därför till Arbetsmiljöverket att utfärda förbud mot användandet av Western Unions och Kontantens tjänster i 7-Elevens och Pressbyråns butiker.

Stockholm 2007-02-08
Tommy Tillgren
2e vice ordförande
Handelsanställdas förbund