Handelsanställdas förbund

Handels vill ha enklare A-kassa

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 14:56 CEST

- A-kassan ska vara enkel, billig och omfatta många. För att nå dit krävs större förändringar än de förslag om femtio kronors sänkning av avgiften som regeringen föreslår i höstbudgeten, säger Handelsanställdas förbunds ordförande Lars-Anders Häggström.

Enligt Häggström är kostnaderna för a-kassan bara ett av de problem som skapats under den sittande regeringens mandatperiod. Även de nya reglerna om vilka som har rätt till a-kasseersättning har spelat en stor roll när tidigare a-kassemedlemmar valt att gå ur.

- Regeringen föreslår att inträdeskraven till a-kassan sänks så att fler kan omfattas. Det är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt, menar Lars-Anders Häggström.

- Att bygga ett system på tillfälliga lösningar, som regeringen vill göra under 2009, kan verka bra eftersom det lockar in nya medlemmar i a-kassan, men det är ingen lösning på grundproblemet att a-kassan i sig blivit så ekonomiskt belastande för låginkomsttagare, föräldralediga och sjukskrivna att de valt bort sitt medlemskap. Dessutom är tillfälliga lösningar svåra att administrera och kostar mycket att genomföra, fortsätter Häggström.

Enligt Handels är förslaget till förändringar inom a-kassan inte tillräckligt. Istället vill Handels att inträdesvillkoret helt tas bort så att alla kan komma in snabbt i a-kassesystemet samt att avgifterna återställs till den nivå som gällde före höjningarna. Dessutom måste regelverket ses över så att alla har möjlighet att vara med. Framtidens a-kassa ska vara enkel, billig och omfatta många.

- Det är främst medlemmar med låg inkomst eller som inte kan kvalificera sig för a-kassa med de regler som genomförts som har valt att lämna a-kassan. Att den avgiften nu sänks med 50 kronor förändrar inte mycket för dem, säger Häggström.

Harald Petersson, föreståndare för Handels a-kassa, anser att regeringens förslag att sänka a-kasseavgiften med femtio kronor är otydligt.
- Om det innebär att taket för avgiften sänks från dagens 300 kronor till 250 kronor så har avgiften i och för sig rent formellt sänkts, men det kommer bara att märkas i de fåtal kassor som har en avgift över 250 kronor. Om det å andra sidan innebär en sänkning av a-kasseavgifterna med femtio kronor rakt av betyder det att akademikernas a-kasseavgift i stort sett försvinner, samtidigt som det inte kommer att innebära någon sänkning över huvud taget för dem som redan ligger över taket, säger Harald Petersson.

När det gäller tillsättandet av en parlamentarisk utredning kring en eventuell obligatorisk a-kassa säger Lars-Anders Häggström att det var väntat efter det att så många remissinstanser gjort tummen ner till förslaget om obligatorisk a-kassa.
- Det är ett sätt för regeringen att begrava en fråga som blivit jobbig för den och det är förödande att den gör så lite för att komma till rätta med det utanförskap som den själv skapat, säger Lars-Anders Häggström.

Pressekreterare Tomas Ahlbeck
08-412 68 65, 076-766 93 51
tomas.ahlbeck@handels.se
www.handels.se