Straylight AB

Handelsbanken är den bästa banken för företag!

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 09:31 CEST

Handelsbanken är den bästa banken för företag. Det visar Straylights varumärkestracking som bygger på 2400 intervjuer genomförda det senaste året.

Straylight följer kontinuerligt stora varumärkens position på företagsmarknaden. Det sker genom att 200 beslutsfattare varje månad bland annat svarar på i vilken utsträckning man rekommenderar olika varumärken till sin arbetsgivare i en beslutssituation. Beslutsfattarna är representativa för bolag i storlek från årsomsättningar över 1 miljon kronor.

Hela 40 procent av beslutsfattarna i Sveriges företag rekommenderar sina arbetsgivare att anlita Handelsbanken. Det är den i särklass högsta rekommendationsgraden i bankbranschen.

-Eftersom varumärket påverkar vilket leverantörsval man ska göra i en upphandling är den höga rekommendationsgraden ett styrkebesked om Handelsbankens nuvarande och framtida konkurrenskraft, säger Magnus Ernestam, VD och varumärkesanalytiker på Insiktsbyrån Straylight AB.

Andelen beslutsfattare som rekommenderar olika banker

1.  Handelsbanken  40%

2.  Swedbank  31%

3.  SEB  28%

4.  Nordea  22% 

5.  Danske Bank  14% 

6.  LF Bank  10%

7.  Ikano Bank  4%

Om andra och tredjeplatsen slåss Swedbank och den traditionellt duktiga företagsbanken SEB. Dock förefaller SEB ha tappat en hel del av sin gamla företagsprofil och rekommendationsgraden på 28 procent ger banken endast en tredjeplats på den svenska marknaden. Tvåan är i stället Swedbank som rekommenderas av 31 procent.

SEB kan dock glädjas av att man har förbättrat sitt läge under året och minskat gapet till Swedbank.

Det är skillnad i hur beslutsfattare i små och stora företag ser på de olika bankerna. Bland de stora bolagen (+100MSEK) visar undersökningen att Handelsbanken (43 procent), Nordea (27 procent) och Danske Bank (16 procent) har relativt starkare position än bland de små bolagen. 

Bland de mindre bolagen som omsätter mellan 1-10 miljoner har Swedbank (33 procent) och LF bank (13 procent) en relativt starkare ställning.

Vår inledande hypotes inför att undersökningen genomfördes var att SEB skulle få en stärkt ställning bland de stora bolagen och att Nordea skulle få en få en försvagad ställning. Detta stämde dock ej.

Ur ett varumärkesperspektiv tycker vi att det är anmärkningsvärt att massmarknadsbanken Nordea får låg rekommendation (19 procent) bland småföretagen och en hög nivå bland storföretagen (27 procent).  Även att SEB inte är relativt starkare bland stora bolag är lite överraskande. Det skapar frågor kring Nordeas och SEB’s strategier mot segmenten. Vill Nordea inte satsa på småföretag? Vill SEB bli mer av en massmarknadsbank där småbolag välkomnas, även på bekostnad av storföretagsmarknaden?

Handelsbankens urstarka position imponerar och är ett av de bestående intrycken av analysen. Funderar du på att köpa bankaktier? Tror du att varumärket påverkar framtidens börsvärde? Handelsbanken ser bra ut…

Vill du veta mer om våra analyser av hur beslutsfattare ser på svenska varumärken? Kontakta oss på Straylight. 

Kontakt

Magnus Ernestam,  070-2050505

magnus.ernestam@straylight.se

www.straylight.se


Straylight är en insiktsbyrå fär varumärken och reklam med huvudkontor i Stockholm med fokus på uppdrag i Norden och Baltikum. Straylight erbjuder innovativa varumärkesanalyser, metoder och analyser för reklameffektivisering samt strategiskt beslutsstöd för management i stora och medelstora företag.