Svenska Handelsbanken AB

Handelsbanken Capital Markets noterar hitwarranter

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 15:02 CEST

Den 2 september och 3 september 2003 noterar Handelsbanken Capital Markets 12 hitwarranter på Nordic Derivatives Exchange (NDX) vid Nordic Growth Market NGM. De underliggande är AstraZeneca, ABB, Ericsson B, Hennes & Mauritz B, Nokia SDR och Skandia. Sex warranter är av typen hitwarrant-upp och sex är av typen hitwarrantner.

Information om hitwarranter

När man köper en hitwarrant, blir man inte ägare till aktien. Istället köper man rätten att erhålla en fast ersättning (hitbelopp) om aktiekursen når en viss nivå någon gång under löptiden. Nås inte den i förväg fastställda kursen i aktien innan eller på slutdagen blir hitwarranten värdelös. Om hitwarranten når hitnivån ersätts den med pengar, så kallad kontantavräkning. Pengarna erhålls 10 bankdagar efter att aktien nått hitnivån.

Hitwarranter kan delas upp i följande beståndsdelar:

Typ hitwarrant upp - aktien måste stiga till, eller över, en viss nivå för att utbetalning ska ske
hitwarrant ner - aktien måste falla till, eller under, en viss nivå för att utbetalning ska ske
Hitnivå den nivå aktien måste nå för att hitbeloppet ska betalas ut
Hitbelopp det belopp som betalas ut till innehavaren om aktien når hitnivån
Slutdag senast denna dag måste aktien nått hitnivån för att hitwarranten ska betala hitbeloppet, om aktien inte nått nivån innan eller på slutdagen blir hitwarranten automatiskt värd 0 kronor

Hitwarrantens löptid är beroende av om den underliggande aktien når hitnivån. Den dag då aktiekursen når hitnivån inträffar slutdagen, hitwarranten avnoteras och ersätts med kontanter. Så länge som aktien inte nått hitnivån fortsätter hitwarranten att vara noterad ända fram till och med slutdagen.

Övrig information

Handelsbanken Capital Markets är idag den ledande warrantutfärdaren i Norden, med warranter noterade i Sverige, Finland och Norge.

Prospekt för hitwarranterna finns tillgängliga på www.handelsbanken.se/warrants, kurser i realtid finns på www.ndx.se

För ytterligare information, ring Warrantlinjen på 020-81 61 61 eller skicka e-mail till warrants@handelsbanken.se

Hela pressmeddelandet inklusive tabeller (Hitwarranter för notering 2 och 3 september 2003) med kan laddas ner från www.handelsbanken.se

Handel med hitwarranter innebär möjligheter till god avkastning på placerat kapital, men är också förknippad med en betydande förlustrisk. Innan placerare gör affärer i hitwarranter måste de noga överväga om handel med denna värdepapperstyp passar deras ekonomiska förutsättningar och var gränsen skall gå för engagemanget.