Svenska Handelsbanken AB

Handelsbanken: Den nordiska warrantmarknaden 2005

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 09:03 CET

"Den nordiska warrantmarknaden 2005" är en sammanställning som Handelsbanken Capital Markets gjort årligen sedan 2002.

Warrantomsättningen i Norden ökade med 9% år 2005. I Finland ökade omsättningen med 33% och i Norge med 57%, medan den minskade med 9% i Sverige.
I Finland och Norge var omsättningen den högsta någonsin.
Handelsbanken Capital Markets var den största aktören på den totala nordiska warrantmarknaden med en marknadsandel på 42,5%. I Sverige hade Handelsbanken Capital Markets en marknadsandel på 43,2%, i Finland 36,5% och i Norge 100%.
I Sverige var omsättningen störst i Ericsson- och OMXS30(TM)-warranter, i Finland i Nokia- och DAX®-warranter och i Norge i Norsk Hydro- och Tomrawarranter.
På de tre marknaderna fanns det vid årsskiftet 2 694 warranter, vilket är en ökning med 39%. I Sverige fanns det 2 269 warranter, i Finland 342 warranter och i Norge 83 warranter.
Totalt börsnoterades 3 387 nya warranter under 2005, vilket är rekord och en ökning med 54%. I Sverige noterades 2 759 warranter, i Finland 577 warranter och i Norge 51 warranter.

"2005 var ett bra år för warrantmarknaden i Norden men det var framförallt Finland och Norge som överraskade med tillväxttal på 33% respektive 57%. Det är även glädjande att Handelbanken Capital Markets ytterligare lyckas stärka sin marknadsställning trots en ökande konkurrens. För femte året i rad var Handelsbanken Capital Markets den största aktören i Sverige och Norge och för tredje året i rad den största aktören i Finland" säger Peter Frösell, produktansvarig Handelsbanken Capital Markets.

För ytterligare information kontakta:

Peter Frösell
Structured Derivatives, Handelsbanken Capital Markets
Tfn: 08-701 31 22