Svenska Handelsbanken AB

Handelsbanken Finans startar verksamhet i Storbritannien

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 17:05 CEST

Handelsbanken Finans är ett helägt dotterbolag till Handelsbanken och ett av de ledande finansbolagen i Norden. Handelsbanken Finans erbjuder ett omfattande urval av finansbolagstjänster via Handelsbankens 544 bankkontor i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt via leverantörer och återförsäljare.

I Storbritannien finns Handelsbanken i London, Birmingham, Bristol, Cardiff, Leeds, Manchester, Newcastle, Nottingham, Reading och Southampton.

Fr. o. m måndagen den 6 oktober kan Handelsbankens 10 kontor i Storbritannien erbjuda kunderna Leasing och Hire Purchase som naturliga delar i produktutbudet riktat till bankens företagskunder. Verksamheten kommer att bedrivas på samma sätt som i Sverige och övriga Norden d.v.s. helt integrerat med Handelsbankens kontor som har det samlade kundansvaret.

Storbritannien är en av de största leasingmarknaderna i Europa och av alla kapitalinvesteringar finansieras ca 27 % genom leasing, säger Ulf Riese, VD för Handelsbanken Finans.

Vi har märkt en ökad efterfrågan av Leasing och Hire Purchase från våra kunder och ser därför dessa produkter som en viktig del i vår fortsatta expansion, säger Ulf Sylvan, regionbankschef i Storbritannien.

Storbritannien är det femte land där Handelsbanken Finans finns etablerade utanför Sverige. Verksamheten i de nordiska länderna utanför Sverige har de senaste 8 åren växt snabbt och har idag en räntabilitet på över 20%. Tillväxten har skett både organiskt och via förvärv.

I Storbritannien startar vi nu med egen personal, men tittar även på förvärvsmöjligheter säger Bengt KG Gustafsson, chef för Handelsbanken Finans Storbritannien.
Inledningsvis erbjuder vi Leasing och Hire Purchase. Nästa steg kan bli fakturabelåningstjänster och leverantörssamarbeten. Även finansiering till konsumenter via återförsäljare kan bli aktuellt -exempelvis genom skräddarsydda kortlösningar.

Meddelandet kan laddas ner från medföljande länk:
http://hugin.info/134666/R/919665/123696.pdf

För mer information kontakta:
Ulf Riese, VD Handelsbanken Finans, tfn: 08/701 4660
Bengt KG Gustafsson, chef Handelsbanken Finans Storbritannien, tfn: +44(0)2075788232
Ulf Sylvan, Regionbankschef, Regionbank Storbritannien, tfn: +44(0)2075788045