Svenska Handelsbanken AB

Handelsbanken förvärvar Lokalbanken i Nordsjælland

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 09:18 CEST

Handelsbanken har idag lagt bud på den danska banken Lokalbanken i Nordsjælland a/s. Budet uppgår till 300 danska kronor per aktie, vilket motsvarar en budpremie på 135 procent.

- Lokalbanken passar oss perfekt. Det är en välskött bank med goda finanser, gott rykte och nöjda kunder. Banken har kontor med stark lokal förankring på orter där Handelsbanken inte finns idag, säger Handelsbankens koncernchef Pär Boman. Styrelsen för Lokalbanken har enhälligt beslutat att rekommendera sina aktieägare att acceptera budet.

Lokalbanken i Nordsjælland har en stark marknadsposition på norra Själland, med drygt 43000 kunder och en utlåningsvolym på 4 miljarder danska kronor.

- Lokalbanken har 14 kontor som alla, utom ett, ligger på orter där Handelsbanken idag saknar kontor. Lokalbanken arbetar som vi: mycket decentraliserat med självständiga och handlingskraftiga kontorschefer och stark lokal förankring. Kort sagt: vi passar perfekt ihop - både strukturellt och kulturellt, säger Frank Vang-Jensen, chef för Handelsbanken i Danmark. Det finns därför inga planer på att friställa personal eller stänga något kontor med anledningen av förvärvet. Istället växer Handelsbankskoncernen i Danmark från dagens 40 kontor till 54.

- Vi har vuxit starkt och uthålligt i Danmark genom att kombinera organisk tillväxt med förvärv. Det här budet går att jämföra med de investeringar vi gör när vi öppnar egna kontor - utslaget per kontor blir kostnaden ungefär densamma. Skillnaden är att vi nu istället får 14 nya kontor som redan är i full gång, med duktig personal som gör bra affärer med nöjda kunder, säger Handelsbankens koncernchef Pär Boman. Redan nästa år väntas förvärvet bidra till Handelsbankens vinst per aktie och året därefter ge en avkastning som är högre än koncernsnittet. Budet på totalt 810 miljoner, överstiger Lokalbankens egna kapital med 68 miljoner danska kronor.

För ytterligare finansiell information om affären - se bilaga.


Inbjudan till presskonferens
Media och analytiker hälsas välkomna till gemensam presskonferens idag på Lokalbankens huvudkontor där Lokalbankens VD Bruno Riis-Nielsen och Lokalbankens styrelseordförande Erik Uttenthal tillsammans med Frank Vang-Jensen, chef för Handelsbanken i Danmark och Handelsbankens koncernchef Pär Boman redogör för affären.
Tid:
12.00
Plats:
Slotsgade 36, Hilleröd, Danmark.

OH-presentationen från presskonferensen kommer att finnas tillgängliga på www.smbpbu77.dk från klockan 12.00 idag. Bilder för media från presskonferensen kommer finnas tillgängliga via Scanpix.

Telefonintervju med Pär Boman
För media som inte kan närvara vid presskonferensen finns möjlighet till telefonintervjuer med Handelsbankens koncernchef Pär Boman direkt efter presskonferensen. Intervjuer bokas via Helene Lindstedt på telefon 08-701 16 82 eller e-post: heli12@handelsbanken.se

Telefonkonferens Klockan 15.00 CET håller Handelsbanken en telefonkonferens för analytiker. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.handelsbanken.se/ir från klockan 13.00. Medverkande från Handelsbanken är Ulf Riese, CFO och Mikael Hallåker, chef för Investor Relations. Telefonnummer: +46 (0)8 566363 64 Från UK: +44 (0)207153 91 56 Från USA: +1866 458 40 85

För ytterligare information kontakta: Pär Boman, koncernchef 08-22 92 20. Frank Vang-Jensen, chef Regionbank Danmark +45-3341 8201 Ulf Riese, CFO 08-22 92 20 Johan Lagerström, presschef 08-701 13 95 mobil: 070-265 80 14 Mikael Hallåker, chef Investor Relations 08-701 29 95 mobil: 070-266 29 95